herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

LIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 28 kwietnia 2010 r.

Grudziądz, 21 kwietnia 2010 r.
 
Przewodniczący Rady zwołuje:
LIII Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 28 kwietnia 2010 r.o godz. 13:00          w sali 301 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.
 
Porządek Obrad* :
1.   Sprawy porządkowe:
a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)      przedstawienie porządku obrad,
c)      przyjęcie protokołu z  LII sesji.
2.   Informacje Prezydenta Grudziądza,
3. Sprawozdania z działalności za rok 2009:
a)       Powiatowego Urzędu Pracy,
b)      Państwowej Straży Pożarnej,
c)      Komendy Miejskiej Policji,
d)      Straży Miejskiej,
e)      Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
f)        Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
g)      Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
h)      Prezydenta Miasta dotyczące przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
i)        Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza.
4. Informacja o wniesionych w 2009 r. aportach w spółkach prawa handlowego, których miasto jest udziałowcem,
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Grudziądza za rok 2009,
6.Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Grudziądza,
7.Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok,
8. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu  lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,
9. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Grudziądza (ul. Artura Nacht-Samborskiego),
10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy Północnej, stanowiącej dz. nr 285/55 obr. 126 ograniczonej ulicami: Konstytucji 3 Maja, Zachodnią, Chełmińską i Południową,
11.Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Grudziądza (ul. Tadeusza Marii Kantora)
12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych,
13.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz,
14. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Śródmieście Północne”, obejmującego obszar zawarty między nabrzeżem Wisły, ulicami Nadgórną, Jagiełły, Saperów, nabrzeżem Wisły i rzeką Wisłą,
15. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Centrum-Południe 1”, obejmującego obszar zawarty między ulicami Al. 23 Stycznia, Toruńską, Marcinkowskiego, basenem portowymi rzeką Wisłą,
16. Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,.
17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2010-2014”,
18. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina-miasto Grudziądz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu placówce doskonalenia
i doradztwa zawodowego nauczycieli,
20.Uchwała w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Grudziądzu w strukturze Urzędu Miejskiego w Grudziądzu,
21. Uchwała w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grudziądzu
22. Uchwała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza,
23. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy-miasta Grudziądz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
24.  Interpelacje,
25. Zapytania i wolne głosy,
26. Zakończenie obrad.                                           
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                         
                                                                                          Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 02-04-2010 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 27-04-2010 14:54