herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

LV sesja Rady Miejskiej Grudziądz - 30 czerwca 2010 r.

Grudziądz, 23 czerwca 2010 r.
Przewodniczący Rady zwołuje:
LV Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 30 czerwca 2010 r.o godz. 13:00          w sali 301 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.
 
Porządek Obrad* :
1. Sprawy porządkowe:
a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)      przedstawienie porządku obrad,
c)      przyjęcie protokołu z  LIV sesji.
2. Informacje Prezydenta Grudziądza,
3. Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok,
4.Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego,
5. Uchwała w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Grudziądza na lata 2010-2013”,
6. Uchwała w sprawie likwidacji zakładów budżetowych i utworzenia nowych jednostek budżetowych,
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu pod nazwą „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Grudziądz”, a realizowanego na mocy porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach projektu „e-Usług - e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” oraz w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie funkcji koordynatora zadań wynikających z tego programu,
8. Uchwała w sprawie nadania imienia Liceum Plastycznemu w Grudziądzu,
9. Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych w Grudziądzu,
10. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz,
11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Grudziądza,
12. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz,
13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 im. Jana Heweliusza przy ul. Droga Mazurska 2 w Grudziądzu,
14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 przy ul. Sobieskiego 
     12 w Grudziądzu,
15.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka przy ul. Narutowicza 6 w Grudziądzu,
16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 4 przy ul. Konarskiego
     14 w Grudziądzu,
17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu,
18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 20 im 
     18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu,
19. Uchwała w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy- miasto Grudziądz na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015,
20. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
21. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
22. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na I półrocze 2010 roku,
23.Uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania,
24. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Wielkie Tarpno I”, obejmującego obszar zawarty między ulicami: Lipową, Drogą Kurpiowską, Margaretkową, Kanałem Trynka, Paderewskiego, Jaśminową do granic administracyjnych miasta,
25.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2010-2014”,
26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne,
27. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu,
28. Interpelacje,
29. Zapytania i wolne głosy,
30. Zakończenie obrad.                                             
Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                         
                                                                                                                      Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 22-06-2010 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 22-06-2010 11:43