herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-03-12 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2012-03-12 08:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/12 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie "Programu współpracy gminy–miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2012-03-12 08:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/12 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok 2012-03-12 08:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/12 w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej 2012-03-12 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2012-03-12 08:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/12 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 1993 zamieszkałych na terenie miasta Grudziądza. 2012-04-23 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 12528 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2012-04-11 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/12 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2012-03-12 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/12 w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności określonych w ustawie o wspieraniu rodziny oraz systemie pieczy zastępczej 2012-03-12 08:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/12 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny oraz systemie pieczy zastępczej 2012-03-12 08:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/12 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu 2012-03-12 08:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/12 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jaśminowej 2012-03-12 08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-03-12 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Warszawskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-03-12 08:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2012-03-12 07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/12 w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz pieczęci urzędowych w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy - miasto Grudziądz 2012-02-21 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/12 w sprawie ustalania rabatów dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż biletów komunikacji miejskiej za pomocą biletomatów oraz telefonów komórkowych w Grudziądzu. 2012-02-23 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/12 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu. 2012-03-12 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/12 w sprawie obsługi informatycznej oraz ochrony danych osobowych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu 2012-03-13 14:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 50714 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2012-03-12 07:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki zwykłej wpisanej w księdze wieczystej KW 26253 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2012-03-12 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/12 zmieniające Zarządzenie Nr 34/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-02-21 10:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2012-02-21 10:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/12 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w 2012 roku 2012-02-10 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Parkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-02-10 09:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-02-10 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2012-02-10 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/12 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania koncepcji Gminnej Grupy Zakupowej 2012-03-16 13:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2012 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza 2012-02-06 13:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu 2012-02-21 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/12 w sprawie powołania Zespołu w celu przygotowania przejęcia przez Zarząd Dróg Miejskich wykonywania zadania własnego gminy – miasto Grudziadz w zakresie kanalizacji deszczowej i zbiorowego odprowadzania wód opadowych i deszczowych 2012-02-06 13:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/12 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku 2012-02-06 13:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2012-02-10 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/12 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Mieszka I i przy ul. Legionów 2012-02-10 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2012-02-10 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-02-10 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/12 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej garażem blaszanym, położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2012-02-10 09:27