herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXI/153/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok 2013-04-04 08:02
dokument UCHWAŁA NR XXXI/152/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz 2013-04-04 08:01
dokument UCHWAŁA NR XXXI/151/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz 2013-04-04 08:00
dokument UCHWAŁA NR XXXI/150/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy-miasto Grudziądz 2013-04-04 07:59
dokument UCHWAŁA NR XXXI/149/12 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy-miasto Grudziądz 2013-04-04 07:58
dokument UCHWAŁA NR XXXI/148/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia organizacji publicznego transportu zbiorowego 2013-04-04 07:57
dokument UCHWAŁA NR XXXI/147/12 w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego 2013-04-04 07:56
dokument UCHWAŁA NR XXXI/146/12 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy-miasto Grudziądz na lata 2012-2016 2013-04-04 07:55
dokument UCHWAŁA NR XXXI/145/12 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym na terenie miasta Grudziądza 2013-04-04 07:54
dokument UCHWAŁA NR XXXI/144/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2013-04-04 07:52
dokument UCHWAŁA NR XXXI/143/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2013-2032 2013-04-04 07:51
dokument UCHWAŁA NR XXXI/142/12 w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2013-04-04 07:50