herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 73/13 w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2013-03-08 08:03
ZARZĄDZENIE NR 72/13 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2013-03-08 08:53
ZARZĄDZENIE NR 71/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 33458 na rzecz Skarbu Państwa 2013-03-08 08:52
ZARZĄDZENIE NR 70/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2013-03-08 08:51
ZARZĄDZENIE NR 69/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2013-03-08 08:30
ZARZĄDZENIE NR 68/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 4644 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2013-03-08 08:38
ZARZĄDZENIE NR 67/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 26707 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2013-03-08 08:37
ZARZĄDZENIE NR 66/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 12408 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2013-03-08 08:36
ZARZĄDZENIE NR 65/13 uchylające zarządzenia w sprawie funkcjonowania w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu systemu zarządzania jakością opartego na normie ISO 9001 2013-02-28 11:00
ZARZĄDZENIE NR 64/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2013-03-08 08:28
ZARZĄDZENIE NR 63/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-03-08 08:16
ZARZĄDZENIE NR 62/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-03-08 08:15
ZARZĄDZENIE NR 61/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2013-02-27 07:49
ZARZĄDZENIE NR 60/13 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej 2013-03-27 11:00
ZARZĄDZENIE NR 59/12 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 2013-03-27 10:58
ZARZĄDZENIE NR 58/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-02-27 07:45
ZARZĄDZENIE NR 57/13 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2013-02-22 09:29
ZARZĄDZENIE NR 56/13 w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego gminy – miasto Grudziądz 2013-03-08 08:57
ZARZĄDZENIE NR 55/13 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Turystyka i krajoznawstwo" w 2013 roku 2013-02-22 09:28
ZARZĄDZENIE NR 54/13 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-02-22 09:27
ZARZĄDZENIE NR 53/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-02-27 07:48
ZARZĄDZENIE NR 52/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Dębowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-03-08 08:33
ZARZĄDZENIE NR 51/13 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2013-03-18 10:22
ZARZĄDZENIE NR 50/13 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2013-03-18 10:21
ZARZĄDZENIE NR 49/13 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2013-03-18 10:19
ZARZĄDZENIE NR 48/13 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2013-03-18 10:18
ZARZĄDZENIE NR 47/13 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części lokali użytkowych znajdujących się w budynku administracyjno-biurowym w Białym Borze k/Grudziądza z przeznaczeniem na potrzeby Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego firmy Skanska SA w Poznaniu oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2013-02-22 09:27
ZARZĄDZENIE NR 46/13 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 2013-02-22 09:25
ZARZĄDZENIE NR 45/13 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych znajdujących się w budynku administracyjo-biurowym z przeznaczeniem na siedzibę Oddziału Izby Celnej w Toruniu 2013-02-18 10:34
ZARZĄDZENIE NR 44/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kraszewskiego przeznaczonej na polepszenie zagospodarowania oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-02-22 09:22
ZARZĄDZENIE NR 43/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Rapackiego 37 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-02-18 10:32
ZARZĄDZENIE NR 42/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów 25-27, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-02-22 09:20
ZARZĄDZENIE NR 41/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Małogroblowej, ul. Bora Komorowskiego, ul.Chełmińskiej, przeznaczonych na cele handlowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2013-02-18 10:31
ZARZĄDZENIE NR 40/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gen. Józefa Smoleńskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-02-18 10:29
ZARZĄDZENIE NR 39/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-02-15 13:18
ZARZĄDZENIE NR 38/13 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 1994 zamieszkałych na terenie miasta Grudziądza 2013-03-07 09:19
ZARZĄDZENIE NR 37/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-02-15 13:17
ZARZĄDZENIE NR 36/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-02-15 13:16
ZARZĄDZENIE NR 35/13 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w 2013 roku 2013-02-15 13:15
ZARZĄDZENIE NR 34/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-02-15 13:14
ZARZĄDZENIE NR 33/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2013-02-15 13:13
ZARZĄDZENIE NR 32/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz 2013-02-12 15:02
ZARZĄDZENIE NR 31/13 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku 2013-02-28 11:49