herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji


URZĄD MIEJSKI

ul. Ratuszowa 1

86 - 300 Grudziądz

 

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENTA W WYDZIALE KULTURY, SPORTU I PROMOCJI

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

1. Wymagania niezbędne określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) tj.

pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

- jest obywatelem polskim,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyśle,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią, posiada co najmniej wykształcenie średnie;

- wykształcenie wyższe - preferowane: administracja, kulturoznawstwo, dziennikarstwo,

- minimum roczny staż pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość najnowszych zjawisk w kulturze,

- znajomość procedur w zakresie sprawozdawczości oraz promocji projektów,

- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

- znajomość przepisów prawa zamówień publicznych,

- znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

- znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

- biegła znajomość obsługi komputera: pakietu MS Office (Excel, Word), Internet, poczta

elektroniczna, administrowanie stroną internetową,

- umiejętność nawiązywania kontaktów, pozyskiwania informacji oraz pracy w zespole,

- zdolność do pracy w warunkach stresu,

- kreatywność, samodzielność,

- wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- udział w posiedzeniach Komisji Kultury, Turystyki i Promocji,

- rozliczanie dotacji na zadania zlecone w zakresie Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Turystyki i Krajoznawstwa (merytoryczna weryfikacja sprawozdań finansowych)

- sporządzanie umów na dofinansowanie w zakresie Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Turystyki i Krajoznawstwa,

- kompleksowy nadzór nad stypendiami artystycznymi,

- nadzór nad realizacją przyznanych środków z budżetu miasta dla samorządowych jednostek kultury,

- udział i ocena miejskich imprez kulturalnych, sporządzanie informacji o ich poziomie oraz celowości wykorzystania środków finansowych,

- opracowanie i wprowadzanie informacji w Miejskim Portalu Internetowym,

- gromadzenie informacji na temat rozwoju kultury w kraju i za granicą,

- sporządzanie umów na dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych,

- przygotowywanie comiesięcznych dyspozycji przekazu dotacji dla instytucji kultury,

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie wykonywanych zadań,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 

 

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

- siedziba Wydziału - II piętro (brak windy w budynku)

- praca przy komputerze,

- praca w terenie według potrzeb.

 

5. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- C.V.

- kserokopie posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,

- oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 

Z Regulaminem konkursu można zapoznać się w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, pok. 206.

 

Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs na stanowisko referenta w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji” w terminie do dnia 15 stycznia 2013 r. (włącznie) w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (pokój 206).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Walczak 02-01-2013 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 21-02-2013 08:28