herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 438/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2014-11-14 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 437/14 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2014-11-14 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 436/14 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2014-11-14 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 435/14 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2014-11-14 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 434/14 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-11-14 13:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 433/14 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Fiołkowej 2014-12-02 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 432/14 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2014-11-21 07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 431/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Miłoleśnej, zabudowanej nośnikiem reklamowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-11-27 07:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 430/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Dąbrówki, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-11-27 07:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 429/14 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2014-11-14 10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 428/14 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2014-11-14 10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 427/14 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z gminnego zasobu mieszkalnego w Grudziądzu lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne 2014-11-14 10:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 426/14 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym i placówkom oświatowym specjalnym prowadzonym na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne. 2014-11-14 10:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 425/14 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2014-11-14 10:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 424/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-11-14 10:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 423/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna, zabudowanych garażami oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-11-27 07:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 422/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-11-14 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 421/14 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2014-10-23 12:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 420/14 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych 2014-11-14 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 419/14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Kuntersztyn" w Grudziądzu 2014-10-23 11:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 418/14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Mniszek" w Grudziądzu 2014-10-23 11:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 417/14 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2014-10-23 11:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 416/14 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2014-10-23 11:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 415/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położone w Grudziądzu przy ulicy Portowej, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-11-14 07:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 414/14 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących wyodrębnione, samodzielne lokale użytkowe – garaże, pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Panem Gerardem Templin 2014-10-23 11:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 413/14 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipotek wpisanych w księgach wieczystych KW nr TO1U/00033334/1, nr TO1U/00026923/5 oraz nr TO1U/00000957/4 na rzecz Skarbu Państwa 2014-10-23 11:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 412/14 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2014-10-23 11:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 411/14 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-10-23 11:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 410/14 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2014-10-16 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 409/14 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad nadzoru właścicielskiego 2014-10-16 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 408/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Tysiąclecia 102, przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2014-11-14 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 407/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Malborskiej 4, przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2014-11-14 07:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 406/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2014-10-16 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 405/14 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Łukasiewicza 2014-11-14 07:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 404/14 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2014-11-14 07:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 403/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2014-10-16 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 402/14 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2014-10-16 08:24