herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 217/18 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Górnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

                                                                        ZARZĄDZENIE NR 217 /18

                                                                      PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

                                                                                     z dnia 06 lipca 2018r

w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Górnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn.zm. ) oraz § 3 ust. 2 Uchwały Zarządu Miasta Grudziądza Nr 408/98 z dnia 5 czerwca 1998r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność miasta Grudziądza zarządzam, co następuje

§ 1. 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Górnej, w obr. 16, stanowiącą część działki nr 48/18, zapisaną w KW TO1U/00018983/4, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich będących własnością wnioskodawców.

2. Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę określonej w ust. 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 12-07-2018 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-07-2018 10:11