herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 374/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 374/19
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 6 września 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu

Na podstawie art. 41g ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2, 3 i 5, § 10 ust. 2 Uchwały Nr XLVII/38/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2014 r. poz. 1440, z 2015 r. poz. 3989 oraz z 2016 r. poz. 1588) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 264/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu
§ 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powołuję Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu w składzie:

  1. Róża Lewandowska – przedstawiciel Rady Miejskiej Grudziądza;
  2. Paweł Napolski – przedstawiciel Rady Miejskiej Grudziądza;
  3. Szymon Gurbin – przedstawiciel Prezydenta Grudziądza;
  4. Ewa Niewiadomska-Roman – przedstawiciel Prezydenta Grudziądza;
  5. Anna Stachula-Rębisz – przedstawiciel Prezydenta Grudziądza;
  6. Rafał Parol – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
  7. Ewa Szymańska – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
  8. Krystyna Nowak – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
  9. Radosław Gawrecki – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
  10. Janusz Tyrjan – przedstawiciel organizacji pozarządowej.”

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 11-09-2019 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-09-2019 12:10