herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 350/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 350/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

 

            Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. W Zarządzeniu Nr 191/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego  z późn. zm. wprowadzam następujące zmiany:

 

1) w § 12 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Ze względu na pracę w zadaniowym systemie czasu pracy z obowiązku potwierdzania swojego pobytu na terenie zakładu pracy zwolnieni są:

          1) Wiceprezydenci;

          2) Skarbnik Miasta;

          3) dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej;

          4) kierownik Referatu Nadzoru Nad Szpitalem;

          5) pracownik zajmujący się nadzorem nad gospodarką leśną;

          6) gońcy.”;

 

2) § 35 otrzymuje brzmienie:

„§ 35. Dopuszcza się, w celu zapewnienia właściwej obsługi interesantów oraz sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, pracę według harmonogramu pracowników Wydziału Komunikacji Miejskiej. Harmonogram ustalany jest przez Dyrektora Wydziału Komunikacji Miejskiej w uzgodnieniu z Sekretarzem Miasta.

2. Dopuszcza się, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komórki organizacyjnej, pracę według harmonogramu pracowników Wydziału Środowiska. Harmonogram ustalany jest przez Dyrektora Wydziału Środowiska w uzgodnieniu z Sekretarzem Miasta.

3. Według zadaniowego systemu czasu pracy pracują:

          1) Wiceprezydenci;

          2) Skarbnik Miasta;

          3) dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej;

          4) kierownik Referatu Nadzoru Nad Szpitalem;

          5) pracownik zajmujący się nadzorem nad gospodarką leśną;

          6) gońcy.”.

 

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2019 r. po uprzednim podaniu jego postanowień do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 2 tygodni przed wejściem w życie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 13-09-2019 07:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-09-2019 11:57