herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZADZENIE NR 373/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 277/19 z dnia 16 lipca 2019 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZADZENIE NR 373/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 5 września 2019 r.

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 277/19 z dnia 16 lipca 2019 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 

            Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2018 r. poz.967) zarządzam co następuje:

 

     § 1. W Zarządzeniu Nr 277/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla pani Małgorzaty Kamińskiej, nauczyciela matematyki i chemii w Szkole Podstawowej nr 8 w Grudziądzu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

  1. Joanna Marciniak – Przewodniczący,
  2. Czesław Stawikowski  – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Marek Szymkowicz  – Dyrektor,
  4. Sylwia Wasilewska – Ekspert,
  5. Michał Bruski – Ekspert,
  6. Róża Lewandowska – Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego (w zastępstwie Barbara Grajczak – Migawa).”

 

     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamilla Wiśniewska 13-09-2019 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-09-2019 12:08