herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 393/19 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 393/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 23 września 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) oraz pilotażowego programu „Aktywny samorząd” stanowiącego załącznik do Uchwały nr 11/2018 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 10 grudnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 107/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kwota, o której mowa w ust. 1, może być zwiększona w przypadku, gdy wnioskodawca:

  1. jest studentem studiów stacjonarnych (dziennych) – nie więcej niż o 500,00 zł;
  2. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – nie więcej niż o 200,00 zł;
  3. ponosi koszty z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania – nie więcej niż o 500,00 zł;
  4. posiada  aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny lub Grudziądzką Kartę Dużej Rodziny – nie więcej niż o 300,00 zł;
  5. pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki – nie więcej niż o 300,00 zł;
  6. studiuje w trybie przyspieszonym – nie więcej niż o 200,00 zł;
  7. jest osobą poszkodowaną w 2018 lub 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – nie więcej niż o 200,00 zł;
  8. korzysta z usług tłumacza języka migowego – nie więcej niż o 300,00 zł;
  9. posiada podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego do składania wniosków Systemu Obsługi Wsparcia – nie więcej niż o 800,00 zł.”.

§ 2.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dąbrowska 25-09-2019 07:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Dąbrowska 25-09-2019 07:42