herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 401/19 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Prusa 18a.

ZARZĄDZENIE NR 401/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego  się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Prusa 18a.

            Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku z § 1 Uchwały
Nr XXVIII/126/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2004r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz i wniesionych aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o. w Grudziądzu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Nr 114, poz. 1940) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Rafałowi Kowalewskiemu najemcy lokalu mieszkalnego nr 5, mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Prusa 18a, bonifikaty
w wysokości 70% od jego ceny sprzedaży wynoszącej 66.342,00 złote (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa 00/100 złote) w związku z czym cena sprzedaży przy zastosowaniu bonifikaty wynosi 19.902,60 złote (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwa 60/100 złote).

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 25-09-2019 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-10-2019 09:57