herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 391/19 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Województwem Kujawsko – Pomorskim

ZARZĄDZENIE NR 391/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie  zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz
a Województwem Kujawsko – Pomorskim 

Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 1 ust 1 uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje:

           § 1. Zamianę prawa własności nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu:

  1. przy ul. Curie – Skłodowskiej, oznaczonej jako działka nr 7 w obr. 50 o pow. 0.0329 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00017941/1;
  2. przy ul. Curie – Skłodowskiej / Młyńskiej 1 / Młyńskiej, oznaczonej jako działki nr 8
    o pow. 0.0232 ha, nr 9 o pow. 0.0297 ha i nr 10 o pow. 0.0230 ha (łączna powierzchnia 0.0759 ha), obr. 50, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00017942/8

na prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko – Pomorskiego, położonej w Grudziądzu przy ul. Kochanowskiego 11 – 13, oznaczonej jako działki nr 102/9 o pow. 0.5156 ha i nr 131/1 o pow. 0.0170 ha (łączna pow. 0.5326 ha) w obr. 26, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00019028/9.

§ 2. Zamiana nastąpi bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

            §   4.   Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

            §   5.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 25-09-2019 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kudlewska 25-09-2019 14:48