herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 406/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz

                                                   ZARZĄDZENIE  NR   406/19

                                                  PREZYDENTA   GRUDZIĄDZA

                                                                   z dnia  30 września 2019 r.

                                          w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości  położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz

       Na podstawie art. 110 ust. 1 w związku z art. 109 ust. 1 pkt  1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z poźn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonać przysługującego gminie – miasto Grudziądz  prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Lipowej   oznaczonej jako działka  nr 204/9 w obr. 162 o  powierzchni 5589 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW TO1U/00033662/9 jako własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółki z o.o. z siedzibą  w Grudziądzu.

§  2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

    §   3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 01-10-2019 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-10-2019 10:04