herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 418/19 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok"

ZARZĄDZENIE NR 418/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) § 1 ust. 2 i § 2 ust. 3 i 4 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Grudziądza, stanowiących załącznik do Uchwały Nr XVII/99/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Grudziądza (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2011 r. Nr 262, poz. 2586) zarządzam, co następuje:

     § 1. Przeprowadzić z mieszkańcami Grudziądza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”, zwanego dalej „projektem uchwały”, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia.

     § 2. Celem przeprowadzenia konsultacji jest poznanie opinii,  uwag i propozycji mieszkańców Grudziądza dotyczących projektu uchwały.

     § 3. Informacja o konsultacjach zostanie zamieszczona:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl;
  2. na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl;
  3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

     § 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 21 do 25 października 2019 r.

     § 5. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Grudziądza. 

     § 6. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez:

  1. zamieszczenie projektu uchwały w  miejscach wskazanych w § 3;
  2. przyjmowanie opinii i uwag na piśmie za pomocą formularza stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

2. Wypełnione formularze należy składać w terminie wskazanym w § 4 w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, pokój 324 lub przesłać skany podpisanych formularzy pocztą elektroniczną na adres ngo@um.grudziadz.pl.

§ 7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 07-10-2019 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Milena Kubik 07-10-2019 13:10