herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 415/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do prowadzenia w imieniu gminy-miasto Grudziądz negocjacji z potencjalnymi inwestorami w sprawie zbycia udziałów reprezentujących nie więcej niż 49% kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przysługujących gminie-miasto Grudziądz

ZARZĄDZENIE NR  415/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia  03 października  2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do prowadzenia w imieniu gminy-miasto Grudziądz negocjacji z potencjalnymi inwestorami w sprawie zbycia udziałów reprezentujących nie więcej niż 49% kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przysługujących gminie-miasto Grudziądz

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały nr XIII/113/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i procedury wyłonienia nabywcy udziałów gminy-miasto Grudziąd w spółce Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu i załącznika nr 2 do tej uchwały zarządza się, co następuje:

 

            § 1. W zarządzeniu Nr 307/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do prowadzenia w imieniu gminy-miasto Grudziądz negocjacji z potencjalnymi inwestorami w sprawie zbycia udziałów reprezentujących nie więcej niż 49% kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przysługujących gminie-miasto Grudziądz § 1 otrzymuje brzmienie:

 

§ 1. Ustalam, że zespół do prowadzenia w imieniu gminy-miasto Grudziądz negocjacji z potencjalnymi inwestorami w sprawie zbycia udziałów reprezentujących nie więcej niż 49% kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przysługujących gminie-miasto Grudziądz będzie składał się z 5 osób i powołuję do tego zespołu następujące osoby:

  1. Przewodniczący zespołu – Skarbnik Miasta Pan Tomasz Szczechowski;  
  2. Wiceprzewodniczący zespołu – Pani Beata Szych,
  3. Członek Zespołu – Pan Bartosz Herzke,
  4. Członek zespołu – Pani Lilianna Kowalska,
  5. Członek zespołu – wspólny przedstawiciel związków zawodowych działających
    w spółce pod firmą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu wskazany na piśmie przez reprezentatywne związki zawodowe.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam członkom zespołu wskazanym w § 1 niniejszego zarządzenia.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Kulpa 09-10-2019 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Kulpa 09-10-2019 11:41