herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 420/19 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Grudziądzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Grudziądzu

                                                            ZARZĄDZENIE NR 420/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie  zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz
a Grudziądzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego  Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością w Grudziądzu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 1 ust 1 uchwały
Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje:

           § 1. Zamianę prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Stanisława Rożanowicza, oznaczonej jako działka nr 63/3 w obr. 133 o pow. 0.5746 ha, zapisanej w księdze wieczystej
KW nr TO1U/00057331/4 na prawo własności nieruchomości Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Grudziądzu, stanowiących:

- lokal niemieszkalny nr 1-użytk. o pow. 194,60 m2, mieszczący się w budynku położonym
w Grudziądzu przy ul. Ludwika Waryńskiego 2, zapisany w księdze wieczystej
KW nr TO1U/00054466/8 wraz z udziałem wynoszącym 1946/59249 części
w prawie własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Ludwika Waryńskiego 2, oznaczonej jako działka nr 44 o pow. 0.5366 ha w obr. 58, zapisanej w księdze wieczystej
KW nr TO1U/00044615/5 jako prawo związane z własnością lokalu niemieszkalnego;

- udział wynoszący 3846/10000 części w nieruchomości położonej w Grudziądzu przy
ul. Elbląskiej, oznaczonej jako działki nr 1/101 o pow. 2.0962 ha i nr 6/24 o pow. 0.0505 ha (łączna powierzchnia 2.1467 ha), obr. 14, zapisanej w księdze wieczystej
KW nr TO1U/00049736/4.

            § 2. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości zastosowana zostanie dopłata w wysokości równej różnicy ich wartości.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Uchyla się Zarządzenie Nr 308/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Grudziądzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
w Grudziądzu.

§  5. Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 09-10-2019 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kudlewska 09-10-2019 14:27