herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 460/19 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok"

ZARZĄDZENIE NR 460/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 12 listopada 2019 r.


w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz
z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) § 1 ust. 2 i § 2 ust. 3 i 4 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Grudziądza, stanowiących załącznik do Uchwały Nr XVII/99/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Grudziądza (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2011 r. Nr 262, poz. 2586) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić z mieszkańcami Grudziądza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”, zwanego dalej „projektem uchwały”, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Celem przeprowadzenia konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Grudziądza dotyczących projektu uchwały.

§ 3. Informacja o konsultacjach zostanie zamieszczona:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.bip.grudziadz.pl;
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.grudziadz.pl;
  3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

§ 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w sali 33, w formie badania opinii mieszkańców poprzez otwarte spotkanie z mieszkańcami.

§ 5. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Grudziądza.

§ 6. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 14-11-2019 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Milena Kubik 14-11-2019 09:46