herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 547/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego"

ZARZĄDZENIE NR 547/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1. 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 2 grudnia 2019 r., na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”.  

  2. Realizację zadania zlecono Caritas Diecezji Toruńskiej – Grudziądzkiemu Centrum „Caritas” im. Błogosławionej Juty, któremu przyznano dotację w kwocie 65.800,00 zł.  

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 30-12-2019 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Milena Kubik 30-12-2019 12:34