herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 550/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie

ZARZĄDZENIE NR  550/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 31 grudnia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie hostelu dla osób
będących w kryzysie

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

       § 1. 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 2 grudnia 2019 r., na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie.

  2. Realizację zadania zlecono Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarządowi Miejsko-Gminnemu w Grudziądzu, któremu przyznano dotację w kwocie 68.000,00 zł.

  § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 31-12-2019 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 17-01-2020 07:40