herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Dodatkowe informacje przy wypełnianiu deklaracji podatkowych na 2020 rok


Dodatkowe informacje dotyczące prawidłowego wypełniania deklaracji podatkowych na 2020 rok

W związku z nowymi formularzami deklaracji podatkowych proszę o zwrócenie szczególnej uwagi przy ich podpisywaniu.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1

Część A

- w polu nr 4 należy wpisać:

PREZYDENT GRUDZIĄDZA

Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

- w polu nr 6 należy wskazać okres od którego obowiązuje (dla deklaracji rocznej wpisać 01)

Część E

- w polach nr 100-111 wpisujemy kwoty rat, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty - wpisujemy kwotę podatku w polu nr 100, w innym wypadku kwotę rat podatku zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych - wpisujemy w polach 100-110 równe raty, a w ostatniej racie - pole nr 111 następuje wyrównanie do kwoty zobowiązania podatkowego (od kwoty podatku z pola nr 99 odejmujemy 11 rat z pól 100-110).

Część H podpisy

- pola nr 117-120 wypełnia podatnik będący osobą fizyczną

- pola nr 121-124 (ewentualnie również 125-128) wypełnia/ją osoba/y reprezentujące podatnika np. prezes zarządu (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej)

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1

Część A

- w polu nr 4 należy wpisać:

PREZYDENT GRUDZIĄDZA

Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

- w polu nr 6 należy wskazać okres od którego obowiązuje (dla deklaracji rocznej wpisać 01)

Część E

- w polach nr 98-101 wpisujemy kwoty rat, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty - wpisujemy kwotę podatku w polu nr 98, w innym wypadku kwotę rat podatku zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych - wpisujemy w polach 98-100 równe raty, a w ostatniej racie - pole nr 101 następuje wyrównanie do kwoty zobowiązania podatkowego (od kwoty podatku z pola nr 97 odejmujemy 3 raty z pól 98-100).

Część J podpisy

- pola nr 107-110 wypełnia podatnik będący osobą fizyczną

- pola nr 111-114 (ewentualnie również 115-118) wypełnia/ją osoba/y reprezentujące podatnika np. prezes zarządu (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej)

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1

Część A:

- w polu nr 4 należy wpisać:

PREZYDENT GRUDZIĄDZA

Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

- w polu nr 6 należy wskazać okres od którego obowiązuje (dla deklaracji rocznej wpisać 01)

Część E

- w polach nr 42-53 wpisujemy kwoty rat, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty - wpisujemy kwotę podatku w polu nr 42, w innym wypadku kwotę rat podatku zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych - wpisujemy w polach 42-52 równe raty, a w ostatniej racie - pole nr 53 następuje wyrównanie do kwoty zobowiązania podatkowego (od kwoty podatku z pola nr 41 odejmujemy 11 rat z pól 42-52).

Część H podpisy

- pola nr 59-62 wypełnia podatnik będący osobą fizyczną

- pola nr 63-66 (ewentualnie również 67-70) wypełnia/ją osoba/y reprezentujące podatnika np. prezes zarządu (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej)

Proszę również do deklaracji podatkowych załączyć odpowiedni/e załącznik/i:

  • do DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1

ZDN-1 - w przypadku zadeklarowania do opodatkowania przedmiotów podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 - w przypadku przedmiotów zwolnionych z opodatkowania

  • do DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY DR-1

ZDR-1 - w przypadku zadeklarowania do opodatkowania przedmiotów podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 - w przypadku przedmiotów zwolnionych z opodatkowania

  • do DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY DL-1

ZDL-1 - w przypadku zadeklarowania do opodatkowania przedmiotów podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 - w przypadku przedmiotów zwolnionych z opodatkowania

W załączniku ZDN-1 do deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 w danych dotyczących opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej należy obecnie wykazać wszystkie budowle zgłoszone w deklaracji z podaniem m.in. nazwy budowli, numeru inwentarzowego, położenia oraz wartości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Goralewska 17-01-2020 07:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Goralewska 17-01-2020 07:29