herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 264/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 264/20

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 27 lipca 2020 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień

nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2215) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla pani Magdaleny Gazda, nauczyciela języka polskiego i logopedy w Szkole Podstawowej nr 16 w Grudziądzu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

  1. Joanna Marciniak - Przewodniczący,
  2. Czesław Stawikowski  - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3.  Rafał Piotr Chylewski - Dyrektor,
  4. Halina Raźna - Ekspert,
  5. Leszek Ciepłuch– Ekspert.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

Pani Magdalena Gazda - nauczyciel języka polskiego i logopeda w Szkole Podstawowej nr 16                     w Grudziądzu złożyła wniosek o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego organ prowadzący szkołę powołuje Komisję Egzaminacyjną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Opala 28-07-2020 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-08-2020 10:49