herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 305/20 w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącego targowiska na terenach stanowiących mienie gminy-miasto Grudziądz

ZARZĄDZENIE NR 305/2020

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącego targowiska na terenach stanowiących mienie gminy-miasto Grudziądz

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXIII/43/12 z dnia 28 marca 2012 roku Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy - miasto Grudziądz (Dz. U. Woj. Kuj. – Pom. z 2012 r., poz. 948), zarządzam  co następuje:

§ 1.1. Ustala się stawki brutto opłaty za korzystanie z terenu targowisk detalicznych przy ul. Wiślanej, Łęgi, Sportowców, Paderewskiego, Cmentarnej, Piłsudskiego:

Lp.

Targowisko                                                         

Stawka brutto

1.

Wiślana, Łęgi, Paderewskiego, Sportowców

3,00 zł/m2 dziennie (umowa zawarta         na minimum 3 miesiące)

2.

Wiślana, Paderewskiego - wiaty handlowe

25,00 zł/miesięcznie do 12 m²,
za każdy dodatkowy 1 m² stawka opłaty wynosić będzie 2,50 zł

3.

Cmentarna (w okresie Wszystkich Świętych)

7,00 zł/m2 dziennie

6,00 zł/m2 dziennie 1   

 

Piłsudskiego

 

Opłata brutto za stanowiska    handlowe w miesiącach I-III:

 

- I strefa, stanowisko o szerokości do 3 m

64 zł, za każdy następny metr 16 zł

 

- II strefa, stanowisko o szerokości do 3 m

56 zł, za każdy następny metr 12 zł

 

- III strefa, stanowisko o szerokości do 3 m

40 zł, za każdy następny metr 8 zł

4.

- IV strefa

40 zł

 

 

 

Opłata brutto  za stanowiska  handlowe w miesiącach IV-XII:

 

- I strefa, stanowisko o szerokości do 3 m

80 zł, za każdy następny metr 20 zł

 

- II strefa, stanowisko o szerokości do 3 m

70 zł, za każdy następny metr 15 zł

 

- III strefa, stanowisko o szerokości do 3 m

50 zł, za każdy następny metr 10 zł

 

- IV strefa

50 zł

 

 stawka opłat dla osób wynajmujących całorocznie pawilony handlowe przy ul. Cmentarnej, które złożyły wniosek o dodatkową powierzchnię w okresie Wszystkich Świętych

 

§ 1.2. Ustala się stawki opłaty za korzystanie z terenu targowiska hurtowego oraz usługi świadczone przez przedsiębiorców przy ul. Łyskowskiego:

Lp.

Targowisko

Stawka brutto

1.

Usługi

wjazd jednorazowy na teren targowiska

5,00 zł

abonament miesięczny za wjazd

100,00 zł

wc (wrzutka)

2,00 zł

wc ryczałt za 1 osobę za miesiąc

20,00 zł

opłata postojowa za 1 pojazd za miesiąc

100,00 zł

2.

Stawki za korzystanie z terenu

Stawka netto

grunt pod magazyn

7,00 zł - 15,00 zł/m2

pomieszczenie magazynowe

5,00 zł - 15,00 zł/m2

grunt pod pawilon handlowy

10,00 zł - 25,00 zł/m2

pawilon handlowy

15,00 zł - 25,00 zł/m2

kontener, naczepa, przyczepa, samochód

120,00 zł -130,00 zł

przechowywanie urządzeń targowych

80,00 zł - 100,00 zł

 

§ 1.3. Ustala się stawki brutto za usługi świadczone przez przedsiębiorców na terenie targowiska przy ul. Piłsudskiego :

Lp.

Targowisko

Stawka brutto

1.

- bilet wstępu na teren giełdy normalny

2,20 zł

- bilet wstępu na teren giełdy ulgowy (dzieci i młodzież za okazaniem legitymacji szkolnej)

1,10 zł

- bilet wjazdu na teren giełdy dla stałego

handlującego

29 zł

- bilet wjazdu na teren giełdy dla osoby bez rezerwacji stanowiska w strefie 3

74 zł

- bilet wjazdu na teren giełdy dla osoby bez rezerwacji stanowiska w strefie 1 i 2

123 zł

- karnet na 4 wjazdy na giełdę dla stałego handlującego     (w tym 1 wjazd gratis)

87 zł

- karnet na 5 wjazdów na giełdę dla stałego handlującego (w tym 1 wjazd gratis)

116 zł

 

§  2.  Korzystanie z terenu i urządzeń targowych odbywa się:

1) na podstawie umowy, w której wysokość opłaty za korzystanie z terenu i urządzeń targowych ustalona jest z uwzględnieniem - odpowiednio - zajmowanej powierzchni lub  okresu korzystania i stawki określonej w § 1 niniejszego zarządzenia;

2) bezumownie za opłatą naliczoną z uwzględnieniem - odpowiednio zajmowanej powierzchni lub okresu korzystania i stawki:

     a) 5,00 zł brutto/m2 dla targowisk przy ul. Wiślanej, Łęgi, Paderewskiego, Sportowców,

     b) 21,00 zł brutto/m2 dla targowiska przy ul. Cmentarnej,

     c) trzykrotności stawki określonej w § 1.2 niniejszego zarządzenia dla targowiska przy ul. Łyskowskiego,

     d) trzykrotności stawki określonej w § 1.1. niniejszego zarządzenia dla targowiska przy ul. Piłsudskiego.

3) przy naliczaniu opłaty za korzystanie z terenu targowisk oraz urządzeń targowych pobiera się opłatę za każdy rozpoczęty metr kwadratowy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam prowadzącemu targowisko.

§ 4.  Traci moc Zarządzenie nr 68/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącego targowiska na terenach stanowiących mienie gminy – miasto Grudziądz oraz Zarządzenie nr 247/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie określenia cen  i opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącego targowiska na terenach stanowiących mienie gminy – miasta Grudziądz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 28-08-2020 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 28-08-2020 11:43