Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIII/42/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok - dokument usunięty Sylwia Szczęsna 2008-05-06 10:20:30
Uchwała Nr XXIII/42/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok - dokument usunięty Sylwia Szczęsna 2008-05-06 10:18:23
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-05-06 10:17:30
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-05-05 10:12:29
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-05-05 10:11:55
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-05-05 10:10:53
Uchwała Nr XXIII/56/08 w sprawie upoważnienia Prezydenta Grudziądza do złożenia zabezpieczenia w formie weksla "in blanco". Katarzyna Stellmacher 2008-05-05 10:08:52
Uchwała Nr XXIII/55/08 w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Katarzyna Stellmacher 2008-05-05 10:06:54
Uchwała Nr XXIII/54/08 w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie i składowanie odpadu o kodzie 03 03 07 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Zakurzewie Katarzyna Stellmacher 2008-05-05 10:04:11
Uchwała Nr XXIII/53/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Grudziądzkim w sprawie zapewnienia przez gminę – miasto Grudziądz schronienia mieszkańcom Powiatu Grudziądzkiego w ramach interwencji kryzysowej Katarzyna Stellmacher 2008-05-05 09:50:28
Uchwała Nr XXIII/52/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy. Katarzyna Stellmacher 2008-05-05 09:49:10
Uchwała Nr XXIII/51/08 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 5 w Grudziądzu imienia ppłk Stanisława Sitka Katarzyna Stellmacher 2008-05-05 09:46:57
UIchwała Nr XXIII/50/08 w sprawie uchylenia uchwały o zwolnieniu z obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego Katarzyna Stellmacher 2008-05-05 09:45:20
Uchwała Nr XXIII/49/08 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie miast Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dotyczącego podniesienia kompetencji zawodowych pracowników urzędów miast. Katarzyna Stellmacher 2008-05-05 09:42:28
Uchwała Nr XXIII/48/08 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie gminy-miasto Grudziądz. Katarzyna Stellmacher 2008-05-05 09:40:16
Uchwała Nr XXIII/47/08 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz Katarzyna Stellmacher 2008-05-05 09:38:32
Uchwała Nr XXIII/46/08 w sprawie procedury Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) Katarzyna Stellmacher 2008-05-05 09:37:10
Uchwała Nr XXIII/44/08 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów (aportów) przez Prezydenta gminy miasto Grudziądz Katarzyna Stellmacher 2008-05-05 09:34:45
Uchwała Nr XXIII/43/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz Katarzyna Stellmacher 2008-05-05 09:33:12
Uchwała Nr XXIII/41/08 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Grudziądza Katarzyna Stellmacher 2008-05-05 09:31:46
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Tomasz Kopczyński 2008-05-02 14:52:03
XXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-05-02 14:46:27
XXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 30 kwietnia 2008 r. Tomasz Kopczyński 2008-05-02 14:46:22
Uchwała Nr XXIII/41/08 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Grudziądza - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-05-02 14:27:08
Uchwała Nr XXIII/41/08 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Grudziądza - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-05-02 14:27:04
Uchwała Nr XXIII/41/08 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Grudziądza - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-05-02 14:25:58
Uchwała Nr XXIII/41/08 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Grudziądza - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-05-02 14:25:49
XXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-05-02 14:24:34
XXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-05-02 14:23:52
XXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-05-02 14:23:39
XXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-05-02 14:23:22
5. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Grudziądza - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-05-02 14:23:12
5. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Grudziądza - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-05-02 14:23:05
XXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2008-05-02 14:18:04
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Rowu Jajczarskiego w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-05-02 11:01:32
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Rowu Jajczarskiego w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-05-02 11:01:03
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-05-02 08:42:34
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-05-02 07:54:50
Przebudowa Rowu Cegielnianego w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-05-02 07:43:38
Przebudowa Rowu Cegielnianego w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-05-02 07:42:39