herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 90/15 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Brzozowej

ZARZĄDZENIE Nr 90/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

     z dnia 24 marca 2015 r.      

 

 

w sprawie nabycia  na  rzecz  gminy -  miasto Grudziądz    prawa własności

nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu  przy ulicy Brzozowej

 

 

       Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia  22 kwietnia 1998 r.  w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896)  oraz  art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z  2014 r., poz. 518 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

 

           § 1. Nabycie na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności gruntów  położonych w Grudziądzu przy ulicy Brzozowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 42/1 o powierzchni 0,0200 ha, obręb 152, KW TO1U/00013158/7.

 

           § 2. Cena nabycia prawa własności nieruchomości określonej w § 1 została   uzgodniona z właścicielem w drodze negocjacji.

 

           § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami.

 

           § 4.  Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

          § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 25-03-2015 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-04-2015 09:16