herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Gospodarki Odpadami 2020-02-05 14:34
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy aplikanta (strażnika) w Straży Miejskiej - 3 etaty 2020-02-19 14:36
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Funduszy Europejskich 2020-02-05 14:33
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy poborcy w Wydziale Finansowym 2020-02-05 14:33
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora - grafika komputerowego w Biurze Prasowym i Medialnym 2019-12-04 09:19
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych 2019-12-05 12:51
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego 2019-12-04 09:19
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Biurze Kontroli 2019-11-25 10:04
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej 2019-12-13 11:21
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym 2019-11-18 12:04
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych 2019-10-30 13:32
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Funduszy Europejskich 2019-12-04 09:18
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Biurze Prezydenta 2019-11-04 09:21
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Finansowym 2019-11-18 12:03
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych 2019-10-29 13:01
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego 2019-10-04 10:33
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Funduszy Europejskich 2019-10-03 14:29
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora u Miejskiego Konserwatora Zabytków 2019-09-25 07:35
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy aplikanta (strażnika) w Straży Miejskiej 2019-10-11 07:44
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-11-14 12:32
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych w Referacie Komunikacji 2019-09-25 07:34
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Prasowym i Medialnym 2019-08-29 09:39
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Komunikacji Społecznej 2019-08-29 09:39
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora - Architekta Zieleni 2019-10-04 10:29
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy kierownika Biura Prezydenta 2019-09-02 12:31
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Analiz i Polityki Gospodarczej w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej 2019-08-29 09:38
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Promocji i Wizerunku Miasta - 3/4 etatu 2019-10-04 10:27
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej 2019-10-04 10:25
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-08-29 09:38
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Środowiska - 2 etaty 2019-10-04 10:23
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Prasowym i Medialnym 2019-07-31 08:27
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej 2019-08-01 11:28
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-07-31 08:24
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Zamówień Publicznych w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych 2019-08-12 15:32
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy kierownika Biura Informatyki 2019-08-07 08:25
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 2019-07-24 15:15
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego 2019-07-25 13:23
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowym 2019-07-31 08:22
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowym 2019-07-31 08:22
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowym 2019-07-31 08:21
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy dyrektora Wydziału Edukacji 2019-07-18 15:11
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Analiz i Polityki Gospodarczej w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej 2019-07-04 07:38
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Nadzoru nad Szpitalem w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej 2019-07-08 13:14
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy dyrektora Wydziału Promocji i Wizerunku Miasta 2019-07-04 14:09
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy kierownika Biura Kontroli 2019-07-16 12:31
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy kierownika Biura Komunikacji Społecznej 2019-07-16 12:28
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora Wydziału Edukacji 2019-07-03 08:36
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy naczelnika Wydziału Spraw Społecznych 2019-07-03 12:18
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy naczelnika Wydziału Edukacji 2019-06-27 13:55
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego 2019-07-03 08:37
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Finansowym 2019-07-08 13:12
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej 2019-06-24 09:15
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-06-05 10:04
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-04-30 14:36
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Komendanta Straży Miejskiej 2019-05-07 08:08
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Biurze Prezydenta 2019-04-23 12:19
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej 2019-04-25 14:13
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora/podinspektora - rzecznika prasowego w Biurze Prezydenta 2019-03-29 13:17
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora/podinspektora - gospodarza Starówki 2019-03-22 12:56
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Skarbnika Miasta 2019-03-18 07:40
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora - rzecznika prasowego w Biurze Prezydenta 2019-03-01 11:24
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora - rzecznika prasowego w Biurze Prezydenta 2019-02-06 14:31
dokument zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2019-02-18 15:00