herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Gospodarz Starówki

Telefon +48 564510427

Gospodarz Starówki: Aleksander Klak

Aleksander Klak

Do właściwości Gospodarza Starówki należy w szczególności:

1) koordynowanie działań i wspieranie współpracy jednostek organizacyjnych miasta oraz grup interesariuszy z obszaru Starego Miasta w zakresie zarządzania terenem Starego Miasta;
2) podejmowanie działań w celu usprawnienia wymiany informacji oraz aktywizacji mieszkańców i podmiotów gospodarczych z terenu Starego Miasta m. in. poprzez organizację lub udział w różnych formach komunikacji społecznej bądź inicjatyw społecznych;
3) stymulowanie wzrostu konkurencyjności biznesu i pobudzenie gospodarczego obszaru Starego Miasta;
4) inspirowanie i koordynowanie przedsięwzięć służących wyznaczaniu standardów bezpieczeństwa i porządku na obszarze Starego Miasta oraz wprowadzeniu optymalnego dla tej części Miasta układu komunikacyjnego;
5) identyfikowanie problemów społecznych i przestrzennych oraz nadawanie właściwego biegu sprawom w celu ich rozwiązania, w tym wspieranie procesów rewitalizacyjnych;
6) inicjowanie i wspieranie działań ukierunkowanych na dbałość o estetykę i substancję zabytkową Starego Miasta oraz przeciwdziałanie wszelkim formom naruszania ładu estetycznego bądź innym niekorzystnym zjawiskom, w tym poprzez udział w ustalaniu zasad prowadzenia działalności handlowej i artystycznej na terenie Starego Miasta;
7) koordynowanie działań dotyczących organizacji imprez i innych wydarzeń w przestrzeni miejskiej Starego Miasta;
8) negocjowanie zmian formy użytkowania przestrzeni wspólnych oraz udział w wyznaczaniu kierunków i form animacji miejskiej Starego Miasta;
9) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej obszaru Starego Miasta w mediach (publikacje UM, profil FB);
10) w uzasadnionych przypadkach obszar działalności może być poszerzony o inne tereny cenne pod względem historycznym, kulturowym, gospodarczym i turystycznym, w szczególności Śródmieście, Przedmieście Kwidzyńskie, Toruńskie, Chełmińskie czy tereny Twierdzy Grudziądza.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-11-2021 13:44