herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XIX sesja Rady Miejskiej Grudziądza 30 października 2019 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

XVIII sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 30 października 2019 r. o godz. 11:00
w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

 

 1. Sprawy porządkowe:

             a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

             b) przedstawienie porządku obrad,

             c) przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji.

 1. Informacje Prezydenta Grudziądza.
 2. Informacje z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożone przez:

a) Przewodniczącego Rady w związku ze złożonym przez radnych ślubowaniem,

b) Przewodniczącego Rady za rok 2018,

c) Prezydenta Grudziądza za rok 2018.

 1. Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 2. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu drogi gminnej nr 210227C.
 3. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu.
 4. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu.
 5. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Grudziądzu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Grudziądzu.
 6. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu.
 7. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu.
 8. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu.
 9. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Mikołaja Kopernika - Ekonomisty wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika – Ekonomisty w Grudziądzu.
 10. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Grudziądzu.
 11. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. J. J. Śniadeckich w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Grudziądzu.
 12. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 4 w Grudziądzu.
 13. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 5 w Grudziądzu.
 14. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 6 w Grudziądzu.
 15. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu.
 16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Gimnazjum Nr 8 w Grudziądzu.
 17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Grudziądzu.
 18. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz.
 19. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.
 20. Uchwała w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu na kadencję 2020-2023.
 21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
 22. Oświadczenia.
 23. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

XIX sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 30 października 2019 r. o godz. 11:00
w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

 

 1. Sprawy porządkowe:

             a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

             b) przedstawienie porządku obrad,

             c) przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji.

 1. Informacje Prezydenta Grudziądza.
 2. Informacje z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożone przez:

a) Przewodniczącego Rady w związku ze złożonym przez radnych ślubowaniem,

b) Przewodniczącego Rady za rok 2018,

c) Prezydenta Grudziądza za rok 2018.

 1. Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 2. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu drogi gminnej nr 210227C.
 3. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu.
 4. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu.
 5. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Grudziądzu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Grudziądzu.
 6. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu.
 7. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu.
 8. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu.
 9. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Mikołaja Kopernika - Ekonomisty wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika – Ekonomisty w Grudziądzu.
 10. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Grudziądzu.
 11. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. J. J. Śniadeckich w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Grudziądzu.
 12. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 4 w Grudziądzu.
 13. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 5 w Grudziądzu.
 14. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 6 w Grudziądzu.
 15. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu.
 16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Gimnazjum Nr 8 w Grudziądzu.
 17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Grudziądzu.
 18. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz.
 19. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.
 20. Uchwała w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu na kadencję 2020-2023.
 21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
 22. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 23. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.
 24. Uchwała w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza.
 25. Oświadczenia.
 26. Zakończenie obrad.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Klucznik 18-10-2019 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Klucznik 24-10-2019 10:26