herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie krytej pływalni typu DELFINEK przy Z.S.O. w Grudziądzu; na działkach nr: 18/1, 18/2 ? w obrębie nr 106; położonych przy ul. Janusza Korczaka 23 w Grudziądzu; informuję że w dniu 6 września 2021 r. wydano decyzję nr 6/2021.

                                                                                         

                                                                                                         wywieszono:  06.09.2021 r.                            zdjęto:           21.09.2021 r.

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                        

Wydział Budownictwa     

i Planowania Przestrzennego

 

PP-II.6733.12.2021                                                                                      Grudziądz, 6 września 2021 r.

 

                                                                                                  

OGŁOSZENIE

 

                  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) w  związku
z wnioskiem Pana Marka Iwińskiego – Dyrektora Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, złożonym do Wydziału Budownictwa
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania  decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie krytej pływalni typu DELFINEK przy Z.S.O. w Grudziądzu; na działkach nr: 18/1, 18/2
– w obrębie nr 106; położonych przy ul. Janusza Korczaka 23 w Grudziądzu; informuję
że w dniu 6 września 2021 r. wydano decyzję nr  6/2021.

                     Dla terenu, będącego przedmiotem wniosku, gmina - miasto Grudziądz
nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) inwestycja celu publicznego ustalana jest drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

                   Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji
 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu
 i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

                   Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna co oznacza, że podlega wykonaniu.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Gużyńska 07-09-2021 07:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Ewa Gużyńska 07-09-2021 07:59