herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

VII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 30 marca 2011 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

VII Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu30 marca  2011 r.o godz. 13:00     w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

1.   Sprawy porządkowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu  z VI  sesji,

2.   Informacje Prezydenta Grudziądza,

3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok,

4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(dotyczy Uchwały Nr XLIX/119/09 RMG),

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (dotyczy Uchwały Nr LVIII/85/10 RMG),

7. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/11/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2011 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na budowę dróg dojazdowych do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu,

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 9 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu,

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. por. Zbigniewa Kruszelnickiego ps. „Wilk” przy ul. Jaśminowej 2 w Grudziądzu,

10. Uchwała w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

11. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych w związku z realizacją projektu unijnego pn: „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”,

13. Uchwała w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego o nazwie „Park Miejski”,

14.Uchwała w sprawie udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu gminy – miasto Grudziądz z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok,

16. Uchwała w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku,

17 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 – 2015”,

18.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu,

19.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

20. Interpelacje,

21.Zapytania i wolne głosy,

22.Zakończenie obrad.                                             

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         

                                                                                          Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 28-02-2011 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 21-03-2011 13:33