herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 215/13 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 215/13

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 28 czerwca 2013r.

 

zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok (zmiana: Uchwała Nr XXXII/1/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 stycznia 2013r., Uchwała Nr XXXIII/7/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 lutego 2013r., Uchwała Nr XXXIV/19/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 marca 2013r., Uchwała Nr XXXV/32/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 kwietnia 2013r., Uchwała Nr XXXVI/46/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 maja 2013r., Uchwała Nr XXXVII/57/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 czerwca 2013r., Zarządzenie Nr 26/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 stycznia 2013r., Zarządzenie Nr 72/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 lutego 2013r., Zarządzenie Nr 110/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 marca 2013r., Zarządzenie Nr 144/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 kwietnia 2013r., Zarządzenie Nr 179/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 maja 2013r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 527.035.778,00zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 397.803.635,00zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 129.232.143,00zł

- zgodnie z Załącznikami nr 1 i nr 3 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 507.706.033,00zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 380.611.877,00zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 127.094.156,00zł

- zgodnie z Załącznikami nr 2 i nr 4 do uchwały.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 2.596.918,00zł, z tego:

1) rezerwa ogólna – 596.918,00zł;

2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.000.000,00zł;

3) rezerwa celowa na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz skutki podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy - miasto Grudziądz - 1.000.000,00zł.”;

4) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2013 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

7) w załączniku nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2013 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

 § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Monitorze Grudziądzkim.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 03-07-2013 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 05-08-2013 11:34