herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 75/23 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w określonej dyscyplinie sportu indywidualnego

ZARZĄDZENIE NR 75/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 1 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w określonej dyscyplinie sportu indywidualnego

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w określonej dyscyplinie sportu indywidualnego, ogłoszonego w dniu 14 grudnia 2022 r.:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1

Jeździecki Klub Sportowy „Rywal”

Organizacja szkoleń sportowych dzieci i młodzieży

10.020,00

10.020,00

2

Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” w Grudziądzu

Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w pływaniu w 2023 r.

78.100,00

78.100,00

3

Grudziądzki Klub Pływacki „Orka”

Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w zakresie pływania
i dwuboju nowoczesnego

88.300,00

65.128,00

4

Klub Sportowo-Turystycz-ny „Elektryk” Grudziądz

Organizacja szkoleń dzieci
i młodzieży

15.000,00

6.370,00

5

Autonomiczna – Ludowa Kolarska Sekcja „Stal” Grudziądz

Organizacja szkoleń sportowych dzieci i młodzieży

450.000,00

299.110,00

6

Uczniowski Klub Sportowy „Strzemyk"

Szkolenie dzieci i młodzieży
w tenisie stołowym

9.450,00

9.450,00

7

Uczniowski Klub Sportowy „Rotmistrz” w Grudziądzu

Szkolenie szachowe dzieci
i młodzieży

11.300,00

11.300,00

8

Miejski Klub Sportowy „Start” w Grudziądzu

Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Miejskim Klu-bie Sportowym „Start” Grudziądz

159.700,00

28.298,00

9

Grudziądzki Klub Sportowy „Olimpia” w Grudziądzu

Szkolenie sportowe dzieci i młodzie- ży w zakresie lekkiej atletyki i judo

244.700,00

212.949,50

10

Grudziądzki Klub Shorin-Ryu

Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

16.285,00

14.856,00

11

Klub Wioślarski „Wisła”
w Grudziądzu

Organizacja szkoleń sportowych dzieci i młodzieży

201.414,00

73.249,00

12

Liga Obrony Kraju

Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w biegach
na orientację

13.634,50

13.634,50

13

Autonomiczna Sekcja Tenisa Stołowego „Olimpia”-„Unia”

Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w zakresie tenisa stołowego

107.200,00

40.035,00

14

Uczniowski Klub Sportowy „Tandem” w Grudziądzu

Szkolenie dzieci i młodzieży
w kolarstwie

12.500,00

12.500,00

Razem

1.417.603,50

875.000,00

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom Wydziału Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Górska 02-02-2023 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Górska 01-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 21-02-2023 10:41