herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

LXXII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 22 lutego 2023 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

LXXII sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 22 lutego 2023 r. o godz. 11:00 w Sali 301 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

Porządek Obrad* :

 1. Sprawy porządkowe:
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z LXVI sesji.
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2023-2037.
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza.
 4. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Dąbrowskiego, zabudową mieszkaniową, ogrodami działkowymi i ulicą Łyskowskiego:
 1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

 1. stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
 2. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 3. głosowanie nad projektem uchwały.
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 roku”.
 2. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Gminy-Miasta Grudziądz.
 3. Uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy – miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału wynoszącego 1/3 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Grudziądzu przy ul. Wyspiańskiego 14.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia 120.
 6. Informacja nt. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2022 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Grudziądza z działalności.
 8. Informacje o bieżącej sytuacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. doktora Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
 9. Informacje w sprawach bieżących związane z działalnością Prezydenta Grudziądza nieobjęte sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 12.
 10. Oświadczenia.
 11.  Zakończenie obrad.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Józefa Podlaska 08-02-2023 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Józefa Podlaska 08-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Józefa Podlaska 16-02-2023 10:33