herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 117/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

                                                                                     ZARZĄDZENIE  NR  117 /23

                                                                                    PREZYDENTA  GRUDZIĄDZA

                                                                                                   z dnia  21 lutego 2023r.

w sprawie  oddania   w   dzierżawę,  w    drodze   bezprzetargowej    nieruchomości położonej w  Grudziądzu   przy zbiegu  ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz   sporządzenie  wykazu   nieruchomości   przeznaczonej  do oddania w dzierżaw

Na podstawie  art. 11 ust.1, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn.zm. ) oraz  Zarządzenie Nr 462/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 6 września 2021r.  w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości lub ich części, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa na czas oznaczony do 3 lat zarządzam, co następuje:

            § 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę,  w drodze bezprzetargowej część nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz, położoną w Grudziądzu przy zbiegu ul. Solnej z  ul. Wybickiego, oznaczoną  jako część działki nr 30/4 i część działki nr 32, obr. 42, zapisaną w KW TO1U/0002157/0, z przeznaczeniem pod dwa stragany przed pawilonem nr 2 służące do sezonowej  sprzedaży  płodów  rolnych.    

§ 2. Sporządzić wykaz wymienionej w § 1 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§  3.  Podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1, poprzez jego:

  1. wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu,
  2. zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu  ( www.grudziadz.pl ).

§ 4. Podać do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu wykazu, o którym mowa w § 2, poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej
gminę - miasto Grudziądz.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 6. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 07-03-2023 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kudlewska 21-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 08-05-2023 09:14