herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 235/23 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej

ZARZĄDZENIE NR 235/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, ogłoszonego w dniu 1 marca 2023 r.:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Liczba punktów

Wniosko-wana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Konkurs kulinarny pod nazwą „Samo Zdrowie”

46

1.140,00

1.140,00

2

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Olimpiada promocji zdrowia i pierwszej pomocy PCK

46

1.230,00

1.230,00

3

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Uroczyste obchody Dni HDK-PCK

47

4.130,00

4.130,00

        Razem

6.500,00

6.500,00

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom Wydziału Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Górska 24-04-2023 15:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Górska 24-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 29-05-2023 07:37