herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 236/23 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów podległych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz

Zarządzenie Nr 236/23

Prezydenta Grudziądza

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów podległych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572), art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572), art. 63 ust. 1 i 10, w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2021 r. poz. 762, z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730 i poz. 2089 oraz z 2023 r. poz. 185), § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) oraz § 1, 3 i 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 108) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

  1. Szkoły Podstawowej Nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu, ul. Mikołaja z Ryńska 6,
  2. Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu, ul. Droga Mazurska 2,
  3. Szkoły Podstawowej Nr 20 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu, ul. Sobieskiego 12,
  4. Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Grudziądzu, ul. Nauczycielska 19,
  5. IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu, ul. Sobieskiego 12,
  6. Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 9,
  7. Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 5/7,
  8. Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu, ul. Chełmińska 104.

            § 2. Treść ogłoszenia o konkursach, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamilla Wiśniewska 25-04-2023 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamilla Wiśniewska 25-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 29-05-2023 07:38