herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 99/23 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 99/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 14 lutego 2023 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

 

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) zarządzam, co następuje:

 

     § 1. W Zarządzeniu Nr 191/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. Pracownik opuszczający w ciągu dnia pracy swoje miejsce pracy w sprawach prywatnych, obowiązany jest uzyskać na to zgodę bezpośredniego przełożonego oraz:

1)    pracownicy posiadający dostęp do konta w systemie AgemaWWW użyć karty zbliżeniowej (dot. pracowników ją posiadających);

2)    pracownicy nieposiadający konta w systemie AgemaWWW dokonać wpisu w ewidencji wyjść prywatnych oraz użyć karty zbliżeniowej (dot. pracowników ją posiadających).

     § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r. po uprzednim podaniu jego postanowień do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 2 tygodni przed wejściem w życie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 05-05-2023 08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kopczyński 14-02-2023
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2023 08:10