herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 247/23 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 roku "Programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi"

ZARZĄDZENIE NR 247/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 roku „Programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi”

 

 

Na podstawie art. 48 b ust. 1, 2 oraz 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/76/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi” zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Ogłaszam konkurs ofert na realizację na terenie Grudziądza w 2023 roku „Programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi” stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały XLIX/76/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 czerwca 2014 r.

2. Ustalam treść ogłoszenia o konkursie zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia.

 

§ 2. Na realizację Programu, o którym mowa w § 1 ust. 1 przeznaczam kwotę nie wyższą niż 55.400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych 00/100).

 

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:

1) na stronie internetowej www.grudziadz.pl;

2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1.

 

§ 4. 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert w składzie:

1) Pani Małgorzata Gackowska – Przewodnicząca;

2) Pani Helena Bagniewska;

3) Pani Ligia Bartos.

2. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.

3. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

 

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ligia Bartos 10-05-2023 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ligia Bartos 28-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Ligia Bartos 10-05-2023 12:59