herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia położonych przy ulicy Prusa 18D; ulicy Fortecznej, ulicy Poniatowskiego, ulicy Sarniej

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do:

 

  1. zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu, przy ul. Podhalańskiej , oznaczoną jako działka nr 157/73  o powierzchni 1411m2, zapisaną w księdze wieczystej nr TO1U/00023863/5,  przeznaczoną  pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi i  handel oznaczone symbolem 25MW-UH,

 

  1. zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na którym umieszczono lokal mieszkalny nr 6 położony na II piętrze w budynku przy ul. Prusa 18D, o pow. użytkowej 43,20 m2, wraz z udziałem wynoszącym 516/11275 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 8/33 i nr 8/36 w obr. 108, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00020958/7,

 

  1. zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Fortecznej, oznaczoną jako działka nr 32/1 w obr. 7, o powierzchni 30 m2, zapisaną w księdze wieczystej nr TO1U/00038230/7, nieruchomość gruntowa, na której znajduje się część budynku stanowiącego własność właściciela  nieruchomości przyległej, której warunki przedmiotowa nieruchomość ma poprawić, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

 

  1. zbycia w drodze przetargu, na którym umieszczono nieruchomość o łącznej powierzchni 172 m2, położoną w Grudziądzu przy ul. Poniatowskiego w obr. 12, oznaczoną jako działki nr 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336 zapisane w księdze wieczystej TO1U/00019644/3 oraz działka nr 332 zapisana w księdze wieczystej TO1U/00032354/0, przeznaczoną pod zabudowę garażami (19KS) oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 1404/51948 części w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/6 w obr. 12 o powierzchni 9611 m2 zapisanej w księdze wieczystej TO1U/20591/6, stanowiącej drogę dojazdową do garaży;

 

  1. zbycia w drodze przetargu, na którym umieszczono niezabudowane nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Sarniej, oznaczonej jako działka nr 376/24 o powierzchni 1541 m2; nr 376/25 o powierzchni 1142 m2 oraz nr 376/29 o powierzchni 1381 m2 zapisane w księdze wieczystej TO1U/00019135/2; przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (58 MN i 60MN).

 

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości z dniem  27.04.2023 r. (poz. nr 1 i nr 2) oraz z dniem 09.05.2023 r. (poz. nr 3, 4 i 5) na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „Informacje” → „Gospodarka Nieruchomościami” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „Dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „Wykazy nieruchomości – sprzedaż”.

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie w/w przepisów upływa z dniem 09.06.2023 r. (poz. nr 1 i nr 2) oraz z dniem 21.06.2023 r. (poz. nr 3, 4 i 5).

 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Grudziądzu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 314), tel. (56) 45 10 274.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 15-05-2023 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kozyrska 15-05-2023
Ostatnia aktualizacja: - 15-05-2023 09:43