herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 173/23 w sprawie powołania zespołu do spraw oceny wniosków obywateli Ukrainy o zwolnienie z partycypacji w kosztach pomocy

ZARZĄDZENIE NR 173/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 16 marca 2023 r.

 

w sprawie powołania zespołu do spraw oceny wniosków obywateli Ukrainy o zwolnienie z partycypacji w kosztach pomocy

 

 

     Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), w związku art. 12 ust. 17 f oraz art. 12 ust. 17 c pkt 6  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (D.U. z 2023 r. poz. 103 i poz. 185) zarządzam, co następuje:

 

     § 1. Powołuje się zespół do spraw oceny możliwości partycypacji w kosztach pomocy obywateli Ukrainy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz istnienia innych okoliczności zwalniających obywateli Ukrainy z obowiązku partycypacji w kosztach pomocy, zwany dalej „zespołem”, w składzie:

1) Pan Rafał Sowa                        – przewodniczący zespołu

2) Pani Marzena Kostrzewska      – członek zespołu

3) Pani Ligia Bartos                      – członek zespołu

4) Alina Rudnitska                        – członek zespołu

 

     § 2.1. Do zadań przewodniczącego zespołu należy:

1) organizacja i koordynowanie prac zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń zespołu.

     2. Mając na uwadze względy humanitarne, zespół rozpatruje wnioski osób ubiegających się o zwolnienie z partycypacji w kosztach pomocy ze względu na trudną sytuację życiową uniemożliwiającą ich udział w kosztach pomocy.

     3. O wyniku rozpatrzenia wniosków o zwolnienie z partycypacji w kosztach pomocy zespół informuje osoby wnioskujące oraz zarządców obiektów w których osoby zamieszkują.

     4. Protokoły z odbytych posiedzeń zespół przedkłada Prezydentowi Grudziądza.

 

     § 3. Wykonanie  Zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w  Grudziądzu.

 

     § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 16-05-2023 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kopczyński 16-03-2023
Ostatnia aktualizacja: - 16-05-2023 10:46