herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 145/23 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta – Koordynatora ds. Projektów Historycznych

ZARZĄDZENIE NR  145/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta – Koordynatora ds. Projektów Historycznych

 

       Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z § 14 zarządzenia nr 61/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zarządzam, co następuje:

       § 1. Powołuję Panią Emilię Markot-Borkowską na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta – Koordynatora ds. Projektów Historycznych (zwanej dalej Pełnomocnikiem).

       § 2. Do zadań Pełnomocnika będzie należało w szczególności:

1) koordynowanie i monitorowanie wdrażania projektów historycznych;

2) analiza i weryfikacja przygotowywanej dokumentacji aplikacyjnej;

3) współdziałanie w zakresie realizowanego projektu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi;

4) bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zarządzającymi programami wsparcia projektów historycznych;

5) monitorowanie możliwości pozyskania wsparcia zewnętrznego na realizację projektów historycznych;

6) analiza planowanych projektów historycznych pod kątem możliwości wsparcia środkami zewnętrznymi.

        § 3. Pełnomocnik w ramach swoich kompetencji, może:

1) występować do komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego, w których gmina-miasto Grudziądz posiada udziały lub akcje, o udostępnienie lub pozyskanie informacji oraz inicjowanie działań dotyczących realizacji zadań określonych w niniejszym zarządzeniu;

2) brać udział w pracach zespołów, komisjach zgodnie z dyspozycją Prezydenta Grudziądza.

       § 4. Pełnomocnik na bieżąco będzie informował Prezydenta Grudziądza o podjętych działaniach oraz ustaleniach.

       § 5. Obsługę organizacyjno-administracyjną Pełnomocnika będą prowadziły Wydział Funduszy Europejskich oraz Wydział Kultury i Sportu, każdy w swoim zakresie.

       § 6. Pełnomocnik zostaje powołany na czas nieokreślony.

       § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Walczak 16-05-2023 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Walczak 01-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Walczak 16-05-2023 11:32