herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 299/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone w Grudziądzu przy Konstytucji 3 Maja oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

                                                                                             ZARZĄDZENIE  NR  299 /23

                                                                                             PREZYDENTA  GRUDZIĄDZA

                                                                                                            z dnia  22 maja 2023r.

w sprawie  oddania   w   dzierżawę,  w    drodze   bezprzetargowej    nieruchomości położone w  Grudziądzu  przy Konstytucji 3 Maja oraz   sporządzenie  wykazu   nieruchomości   przeznaczonych  do oddania w dzierżawę

Na podstawie  art. 11 ust.1, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r., poz. 344) oraz  Zarządzenie Nr 462/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 6 września 2021r.  w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości lub ich części, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa na czas oznaczony do 3 lat zarządzam, co następuje:                             

            § 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę,  w drodze bezprzetargowej nieruchomości będące własnością gminy-miasto Grudziądz, położone w Grudziądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja, oznaczone  jako działka nr 279/1, obr. 126,  o pow. 178m2, zapisana w KW TO1U/00054176/8 oraz działki nr  279/2, 279/3 i 79/4, obr. 126, o pow. 376m2, zapisane
w KW TO1U/00055227/8, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych i utworzenie 6 miejsc postojowych.    

§ 2. Sporządzić wykaz wymienionej w § 1 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§  3.  Podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1, poprzez jego:

  1. wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu,
  2. zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ( www.grudziadz.pl ).

§ 4. Podać do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu wykazu, o którym mowa w § 2, poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej
gminę - miasto Grudziądz.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 23-05-2023 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kudlewska 22-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-06-2023 07:32