herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 308/23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE NR 308/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 24 maja 2023 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonym w dniu 31 marca 2023 r., powołuję komisję konkursową w składzie:

  1. Michał Czepek – Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – przewodniczący komisji;
  2. Marlena Kotlewska-Cegłowska – Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;
  3. Monika Czepil – Podinspektor w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom Wydziału Kultury i Sportu oraz Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Górska 25-05-2023 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Górska 24-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 20-06-2023 07:47