herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 305/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Elizy Orzeszkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

                                                                                          ZARZĄDZENIE  NR  305/23

                                                                                       PREZYDENTA  GRUDZIĄDZA

                                                                                                        z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie  oddania   w   dzierżawę,  w    drodze   bezprzetargowej    części nieruchomości położonej w  Grudziądzu   przy  ul. Elizy Orzeszkowej   oraz  sporządzenie  wykazu   nieruchomości   przeznaczonej  do oddania w dzierżawę

            Na podstawie art. 11 ust 1, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r., poz. 344 t.j.) oraz  § 2.1 Zarządzenia nr 462/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 6 września 2021r.   w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości lub ich części, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa na czas oznaczony do 3 lat  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania  w  dzierżawę  w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 40 m2, położonej w Grudziądzu przy ulicy Elizy Orzeszkowej, stanowiącą  działkę  nr 67/2 w obr. 126, zapisanej w KW  TO1U/00055227/8, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 § 2. Sporządzić wykaz wymienionej w § 1 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§  3.  Podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1, poprzez jego:

  1. wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu,
  2. zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu  ( www.grudziadz.pl ).

§ 4. Podać do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu wykazu, o którym mowa w § 1, poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej
gminę - miasto Grudziądz.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 26-05-2023 07:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kudlewska 23-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kudlewska 29-05-2023 08:09