herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Podstawowe dane

Wszystkie klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w jednym miejscu pod poniższym adresem http://bip.grudziadz.pl/strony/menu/159.dhtml.

 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:

- poniedziałek - godz. 7.00-15.30, (8 godzin 30 minut)
- wtorek - godz. 7.30-16.00, (8 godzin 30 minut)
- środa - godz. 7.00-15.30, (8 godzin 30 minut)
- czwartek - godz. 7.00-15.30, (8 godzin 30 minut)
- piątek - godz. 7.00-13.00. (6 godzin)

 

Podstawowym aktem prawnym określającym ustrój gminy-miasto Grudziądz jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statut  gminy-miasto Grudziądz wydany na jej podstawie.
Od 1 stycznia 1999 r. gmina-miasto Grudziądz jest miastem na prawach powiatu.

Funkcje organów w mieście sprawują: Rada Miejska Grudziądza, która składa się z 23 radnych oraz Prezydent Grudziądza.

Powierzchnia gminy-miasto Grudziądz wynosi 5776 hektarów.

Urząd Miejski w Grudziądzu jest jednostką pomocniczą Prezydenta Grudziądza, który za jej pomocą realizuje zadania gminy. Urząd Miejski działa na podstawie Zarządzenia Nr 571/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (zmienione Zarządzeniem Nr 77/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 5 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 447/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 12 grudnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 227/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr 432/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 października 2014 r., Zarządzeniem Nr 60/15 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 lutego 2015 r.,Zarządzeniem Nr 166/15 Prezydenta Grudziądz z dnia 20 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 315/15 Prezydenta Grudziądz z dnia 18 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 71/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 25 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 128/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 257/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 7 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 260/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 12 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 156/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 26 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 237/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 9 czerwca 2017 r. Zarządzeniem Nr 353/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 11 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 396/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 508/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 6 grudnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 172/18 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 maja 2018 r., Zarządzeniem Nr 336/18 Prezydenta Grudziądza z dnia 26 września 2018 r). Regulamin ten określa strukturę wewnętrzną Urzędu oraz zasady kierowania, działania Urzędu, wydawania norm wewnętrznych, a także sposób załatwiania skarg i wniosków mieszkańców.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, za pośrednictwem którego wytworzone oraz znajdujące się w posiadaniu Urzędu Miejskiego informacje publiczne w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz inne informacje określone przepisami prawa, są powszechnie udostępniane na stronie internetowej http://www.bip.grudziadz.pl.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej za udostępnianie informacji publicznych w BIP odpowiada Prezydent Grudziądza.

Informacje publiczne, które  nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek interesanta niezwłocznie lub nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, w wyjątkowych sytuacjach informacja  może być udostępniona w terminie nie dłuższym niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

URZĄD MIEJSKI W GRUDZIĄDZU

Centrala

Tel. +48 56 45 10 200

 

Magdalena Jaworska-Nizioł
rzecznik prasowy
Tel. +48 56 45 10 426; +48 697 701 047

E-mail: m.jaworska@um.grudziadz.pl

 

Dane teleadresowe (w tym do faktur oraz do złożenia wniosków o udzielenie informacji publicznej)

Wzór herbu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 28-12-2007 07:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-12-2018 15:14