herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zgłoszeń budowy

NR ZGŁOSZENIA BUDOWY DATA WPŁYWU DANE INWESTORA ADRES I OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU DATA WNIESIENIA SPRZECIWU DATA BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU UWAGI
PP-I.6743.332.2015 30.06.2015 MWiO Sp. z o.o. budowa sieci wodociągowej ul. Kochanowskiego (działki :183,185,131/17 obr. 26 i 74 obr. 25)     wycofanie wniosku przez inwestora 06.07.2015
PP-I.6743.421.2015 10.08.2015 MWiO Sp. z o.o. budowa sieci wodociągowej ul. Kochanowskiego (działki :183,185,131/17 obr. 26 i 74 obr. 25)   11.09.2015  
PP-I.6743.431.2015 17.08.2015 HEUTINK POLAND Sp. z.o.o. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami ul. Runa Leśnego (dz. 9/15, 9/24; obr.134)     wycofanie wniosku przez inwestora 31.08.2015
PP-I.6740.444.2015 26.08.2015 Kondys Karolina Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
ul. Fiołkowa (dz. 41/28; obr. 160)
  26.10.2015  
PP-I.6743.448.2015 31.08.2015 Iwona Waszkiewicz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
ul. Wspólna (dz. 37/8 obr. 153)
23.09.2015    
PP-I.6743.451.2015 02.09.2015 Zarząd Dróg Miejskich Remont ulicy Zamkowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Zamkowa (dz. 32,56,58 obr. 41;
dz. 61,62,70,118 obr. 42)
  05.10.2015  
PP-I.6743.467.2015 14.09.2015 .Gmina Grudziądz Budowa sieci wodociągowej ul. Szarotkowa (dz.23 obr. 158; dz. 5,53,55 obr. 159) 09.10.2015   22.09.2015r. wydano postanowienie o uzupełnienie zgłoszenia (do dnia 05.10.2015 r.)
PP-I.6743.493.2015 29.09.2015 Elektrownia CCGT Grudziądz
Sp. z o. o
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i przyłącza wodociągowego ul. Jaskółcza, Skowronkowa (dz. 58 obr. 121; dz. 35, 25/3, 38/1, 38/2, 27/1, 29/1, 30, 36/1, 36/2, 28/1, 37/1 obr. 122 i dz. 259/2 obr. Węgrowo)   02.11.2015  

PP-I.6743.516.2015

16.10.2015 STULSZ Magdalena Rybczyńska Budowa sieci wodociągowej i przyłącza ul. Mieszka I (dz. 1/27, 1/35, 1/58, 1/59, 1/60, 1/63, 1/64, 1/65 obr. 10)    

05.11.2015 r. wydano postanowienie o uzupełnienie zgłoszenia;

wycofanie wniosku 30.11.2015

PP-I.6743.517.2015 19.10.2015 Gmina Grudziądz Budowa sieci wodociągowej zasilajacej w wodę m. Grabowiec ul. Szarotka (dz. 23 obr. 158 dz. 3, 53, 55/2 obr. 159)   19.11.2015  
PP-I.6743.579.2015 27.11.2015 MWiO Sp. 
z o. o.
Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lipowej (dz. 203/7, 137, 204/3, 204/8 obr. 162).   29.12.2015  
PP-I.6743.610.2015 28.12.2015 Jarosław Jędrych Rozbudowa budynku mieszkalnego (dz. 114/9 obr. 155) ul. Debowa 22     12.01.2016r. postanowienie o uzupełnienie wniosku wycofanie wniosku 01.02.2016
PP-I.6743.47.2016 03.02.2016 Iwona Grabowska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dz. 66/15; obr. 16) ul. Trynkowa    

wycofanie wniosku 23.02.2016

PP-I.6743.44.2016 02.02.2016 ENERGA-OPERATOR SA budowa linii kablowej nn (dz. 42/27,42/28,55/4 obr. 28)   04.03.2016  
PP-I.6743.45.2016 03.02.2016 MWIO SP. Z O.O. sieć wodciągowa ul. Droga Kurpiowska (dz. 13/3,42,43,44,45 obr. 70,71)   07.03.2016  
PP-I.6743.46.2016 03.02.2016 MWIO SP. Z O.O. sieć wodciągowa ul. Droga Mazowiecka (dz. 9/3,14,5/3,9 obr. 136,134)   07.03.2016  
PP-I.6743.83.2016 24.02.2016 Igor Czerwiński i Monika Rutkowska budynek mieszkalny jednorodzinny ul. Dębowa (dz. 39/26 obr. 156)     wycofanie wniosku 18.03.2016
PP-I.6743.111.2016 09.03.2016 MWiO Sp. z o. o. sieć kanalizacji sanitarnej ul. Rydygiera (dz. 10,4 obr. 120; dz. 6/1, 6/11, 6/15, 6/8 obr. 121)   11.04.2016  
PP-I.6743.112.2016 09.03.2016 MWiO Sp. z o. o. sieć kanalizacji sanitarnej ul. Platanowa (dz. 11/12, 19/2, 7/24, 7/4 obr. 152)   11.04.2016  
PP-I.6743.141.2016 24.03.2016 Energa - Operator S.A. budowa linii kablowej 0,4 kv wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi  ul. Borówkowa (dz. 9/76, 9/77, 9/78, 9/79,  9/80, 9/81,  9/82,  9/83, 9/84, 9/85, 9/61,  9/62, 9/63 obr. 134)   25.04.2016  
PP-I.6743.166.2016 04.04.2016 ENERGA-OPERATOR S.A. linia kablowa nn dz. 9/91,9/90 obr. 134 ul. Runa Leśnego   05.05.2016  
PP-I.6743.194.2016 15.04.2016 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 15,68,27/1 obr. 160) ul. Powojowa   16.05.2016  
PP-I.6743.195.2016 15.04.2016 MWiO Sp. z o. o.MMWMmMM Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (dz. 90/28, 90/27, 90/26, 27/1 obr. 160) ul. Storczykowa   16.05.2016  
PP-I.6743.243.2016 17.05.2016 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej NN - zasilającej budynki (dz. 47/63, 47/54, 47/56, 47/58 obr. 144) ul. Miła   20.06.2016  
PP-I.6743.299.2016 16.06.2016 Energa - Operator S.A.

Budowa linii kablowej NN - zasilającej budynki (dz. 77/4,77/3,77/15,77/14,77/13,77/12,77/7, 77/8,77/9,77/10, 77/11,77/17 obr. 151) ul. Paderewskiego

  18.07.2016  
PP-I.6743.315.2016 24.06.2016 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych (dz. 21/559, 21/561, 21/751, 21/752, 21/753, 42/2 obr. 118) ul. Kustronia   25.07.2016  
PP-I.6743.415.2016 12.08.2016 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nN zasilakąca budynki (dz. 1/2, 8/40, 8/44, 8/43, 8/53, 8/48, 8/49, 8/47 obr. 156) ul. Orzechowa   12.09.2016  
PP-I.6743.421.2016 16.08.2016 Orange Polska S.A.

Budowa kanalziacji teletechnicznej oraz ustawienie szafy kablowej (dz. 105/3, 106/1,  107/1, 105/5, 105/7, 108/1, 109/1, 110/1, 136/1, 135/1, 134/,1 133/1, 132/1, 131/1, 113 obr. 162). ul. Lipowa, Paderewskiego, Makowa

  05.10.2016  
PP-I.6743.433.2016 22.08.2016 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej Nn zasilającej budynek (dz. 5,43,42/1 obr. 119) ul. Miłoleśna   26.09.2016 r.  
PP-I.6743.455.2016 30.08.2016 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej 0,4 kV zasilającej zaspół budynków mieszkalnych jednorodzinnych (dz. 1/6, 1/9, 1/13 obr. 9) ul. Grunwaldzka   03.10.2016 r.  
PP-I.6743.459.2016 01.09.2016 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej - Etap I (dz. 24, 31/3 obr. 147) ul. Gierymskiego   03.10.2016 r.  
PP-I.6743.460.2016 01.09.2016 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej - Etap II (dz. 27 obr. 147; dz. 28 obr. 148; dz. 303/1, 301, 298/4 obr. 149) ul. Gierymskiego   03.10.2016 r.  
PP--I.6743.513.2016 06.10.2016 ZDM budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (dz. 48/18,67,46/1,47/11,47/10 obr. 16) ul. Sztumska

 

 

08.11.2016  
PP-I.6743.515.2016 07.10.2016 ZDM

budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (dz. 1/4,136,16/1,285/56, obr. 126; dz. 1/3,5/6,6/2,7 obr. 130; dz. 2/31,2/37,2/51,2/64,2/73,2/74,2/85,2/91,2/96,2/99,2/102,2/110,2/111,2/116,2/117,3/2,4/12,5/13,6/2,7/2,84,9/7,12,80,338,17/2,2/60,2/63,2/88,2/82,2/87 obr. 132; 1/9,1/10,1/13, 1/23,2/9,2/12,2/14,2/15,2/16,2/22,2/123,2/124,2/134,2/136,2/23 obr. 133) os. Rządz

  08.11.2016  
PP-I.6743.541.2016 28.10.2016 ZDM Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (dz. 10/10, 14, 10/14 obr. 89) Aleja Wigury   28.11.2016  
PP-I.6743.542.2016 28.10.2016 ZDM

Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (dz. 21/100, 21/114, 21/185, 21/22, 21/387, 21/388, 21/5, 21/563, 21/566, 21/574, 21/583, 21/584, 21/585, 21/587, 21/588, 21/59, 21/591, 21/593, 21/598, 21/599, 21/600, 21/601, 21/603, 21/604, 21/605, 21/606, 21/607, 21/608, 21/609, 21/610, 21/611, 21/614, 21/615, 21/618, 21/62, 21/620, 21/621, 21/622, 21/624, 21/626, 21/627, 21/628, 21/629, 21/65, 21/68, 21/69, 21/73228.11.2016, 21/738, 21/85, 27/11 obr. 118; dz. 4 obr. 120; dz. 10/1, 10/3, 16/1, 16/3, 17/21, 17/3, 36/4, 38/28, 6/1, 6/13, 6/4, 6/5, 6/8, 7/1, 8/13, 8/3 obr. 121)

  28.11.2016  
PP-I.6743.580.2016 07.12.2016 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 2/1, 2/2 obr. 12) ul. Mieszka I   09.01.2017  
PP-I.6743.7.2017 09.01.2017 ENERGA-OPERATOR SA BUDOWA LINII KABLOWEJ (DZ. 43/1;43/2;43/4;43/5;43/6;43/7;43/8;43/9;43/10;43/11;43/12;43/14;43/16;43/17 OBR. 119)   31.01.2017  
PP-I.6743.16.2017 19.01.2017 ENERGA - OPERATOR S.A. Budowa linii kablowej nn zasilającej budynki letniskowe (dz. 50/23, 49/2 obr. 144) ul. Zielona   10.02.2017  
PP-I.6743.26.2017 03.02.2017 ENERGA-OPERATOR SA budowa linii kablowej (dz. 87/7,87/8,87/11,87/14,97/6,80/17,80/16,80/15,80/8,80/5,51 obr. 151  )ul. Kasztanowa   27.02.2017  
PP-I.6743.54.2017 16.02.2017 ZDM Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV tj. budowa oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Trynka (etap I);( dz. 13 obr. 21; dz. 91/11, 12/13, 21/7 obr. 22; dz. 92/2, 98/2 obr. 23; dz. 158, 155/2 obr. 26)   05.04.2017  
PP-I.6743.56.2017 17.02.2017 ZDM Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Owczarki (dz. 77, 66/20, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/9, 72/1,73/1, 76/3, 76/7, 19/1, 28/2, 6/5, 80/1, 81/1, 54/8, 54/6, 55/1, 52/2, 44/1, 45/1, 46/1, 61/1, 62/1, 78/1, 41/3, 41/5, 42/1, 43/1, 47/1, 48/1, 53/3 obr. 152; dz. 6/1 obr. 154; dz. 101/12, 39, 81, 112/13, 112/14, 60/4, 63, 97/2, 97/16, 97/5, 102 obr. 155; dz. 1/2, 19, 34/3, 31/6, 25/1, 23/1, 22/22 obr. 156; dz. 24/2, 56, 48, 69, 7 obr. 157; dz. 15 obr. 160; dz. 16/4, 17/1, 17/2, 17/3, 24, 35, 29, 28/1, obr. 161; dz. 105/5, 105/7, 108/1, 109/1, 110/1, 126/1, 127/1, 128/1, 129/1, 130/1, 131/1, 132/1, 133/1, 134/1, 135/1, 136/1, 137, 16/2, 204/14, 204/3, 39, 5/3, 5/4, 54, 80/1, 81/1, 204/5, 28/2, 68/1, 38/2, 98, 94, 90/2, 91/2, 86/2, 36, 32/2, 181/1, 169, 163, 42, 53 obr. 162; dz. 218/6, 3/2, 47, 217, 46/14 obr. 163) ul. Goździkowa, Różana, Tulipanowa, Lipowa, Bluszczowa, Modrzewiowa, Grabowa, Jesionowa, Brzozowa, Astrowa, Irysowa, Bratkowa, Konwaliowa, Orzechowa, Akacjowa, Narcyzowa, Kaliowa, Dębowa, Bukowa, Wierzbowa   10.04.2017 w dniu 09.03.2017 wydano postanowienie o uzupełnienie zgłoszenia. W dniu 23.03.2017 uzupełniono dokumenty.
PP-I.6743.60.2017 20.02.2017 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej 0,4 kV (dz. 23/1, 22/22, 22/24, 22/25, 22/26, 22/27 obr. 156) ul. Wierzbowa   15.03.2017  
PP-I.6743.94.2017 08.03.2017 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn 0,4kV (dz. 90/28, 27/1, 86/12, 285/7, 285/8, 285/9, 285/11 obr. 160) ul. Powojowa   30.03.2017  
PP-I.6743.111.2017 17.03.2017 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV (dz. 48/1, 47/21, 47/23 obr. 139; dz. 6/3 obr. 133; dz. 167/6, 159/1, 159/3 obr. 141; dz. 9 obr. 137) ul. Szosa Toruńska   07.04.2017  
PP-I.6743.112.2017 17.03.2017 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV (dz. 21/5, 21/9, 21/14, 21/7 obr. 154) ul. Dębowa   04.04.2017  
PP-I.6743.115.2017 20.03.2017 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn (dz. 24/30, 25/1, 25/2, 35/4, 35/5, 35/6, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11, 36/12, 37/6, 37/8, 37/9, 37/10, 38/2, 38/4 obr. 163) ul. Waryńskiego   10.04.2017  
PP-I.6743.117.2017 21.03.2017 ZDM

Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Strzemięcin (dz. 22/6, 22/23, 22/22, 22/17, 62/99 obr. 104; dz. 15, 16, 7/26, 7/25, 20/15, 20/6, 25, 18/2, 24/2, 24/4, 30, 67, 7/21, 13, 20/14, 20/29, 20/13, 41, obr. 106; dz. 11/4, 124/4, 71/106, 18/1, 71/36, 12, 70/6, 71/14, 71/121, 71/50, 16/3, 9/14, 16/4, 9/18, 9/16, 9/17, 71/30, 71/31, 10/19 obr. 107; dz. 1/1, 292, 242, 240/1, 240/2, 239, 241, 65, 8/26, 64/1, 62/1, 8/27, 36/5, 86, 84, 82, 80, 78, 243, 244, 61/2, 287/1, 288, 289, 245, 103/4, 238, 246, 248, 124/2, 126/4, 251, 250, 252, 184/3, 184/5, 302/5, 303, 256, 306, 260, 261, 262, 299, 274, 7/6, 238, 290, 61/3, 76, 74, 102, 125, 301, 300, 191/3, 216/5, 222/2 obr. 108; dz. 151/2, 152, 165, 159, 103/3, 104/28, 142/8, 216, 217, 145/5, 168, 172/4, 174, 179/2, 164, 157/3, 154, 156, 155, 153/2, 163, 220/1, 116 obr. 109; dz. 8/1 obr. 110; dz. 2/1, 2/3 obr. 111; dz. 1/15, 1/14 obr. 126) ul. Kraszewskiego, Wyspiańskiego, Konopnickiej Szenwalda, Zapolskiej, Orkana, Makuszyńskiego, Zamenhoffa, Staffa, Jackowskiego, Libelta, Tetmajera, Reymonta, Norwida, Wawrzyniaka, Broniewskiego, Żeromskiego, Tytoniowa, Sloneczna, Prusa, Stroma, Lelewela, Gałczyńskiego, Wiejska

  11.04.2017  
PP-I.6743.166.2017 13.04.2017 ZDM Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego os. Tuszewo (obr. 18 dz. 5/12; obr. 71 dz. 1/6, 2/2, 3/2, 44, 43, 42, 45, 46, 49; obr. 72 dz. 53/1, 39, 50, 49, 47, 48, 1/2, 44/2, 6/5, 6/6, 6/7, 6/3, 7/6, 7/9, 46/2, 46/3; obr.73 dz. 31/6, 31/3, 31/4, 40, 16/1, 38/1, 13/6, 13/1, 36/1, 1/6, 1/4, 35, 37, 29, 41, 34, 33; obr. 74 dz. 27, 25, 7/8, 2/6, 29; obr. 163 dz. 212, 213, 214 ,215, 216, 217, 2/9, 3/2, 106, 9/1, 108, 4/20, 10, 109, 259, 257, 258, 256, 6/3, 39)   04.05.2017  
PP-I.6743.167.2017 13.04.2017 ZDM Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego osiedle Kuntersztyn (obr. 19 dz. 8/2, 8/74, 8/61; obr. 22 dz. 61, 51; obr. 23 dz. 103, 112, 104, 105, 114/3, 114/2, 114/1, 106, 113, 107, 110, 108, 109; obr. 86 dz. 92/2, 87, 91/2, 85 obr. 24 dz. 98/2, 99, 100, 101, 102, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27; obr. 25 dz. 48, 50, 49/4, 73, 41, 37, 74; obr. 26 dz. 185, 184, 183, 131/7, 178, 180, 181, 141, 102/6, 140, 142/38, 143, 139, 144, 137, 145, 132, 134, 133, 146, 159, 135, 136; obr. 33 dz. 15/25, 15/26; obr. 58 dz. 43; obr. 63 dz. 19; obr. 64 dz. 10/20, 14/6, 155, 154/3, 153, 152, 158, 157, 156,160; obr. 65 dz. 58, 51, 56, 55, 54, 52, 53, 64/1, 68, 63/2, 67/7; obr. 66 dz. 53, 64, 54, 63, 1/7, 55, 56, 57, 58, 59, 1/8, 62; obr. 68 dz. 43, 42; obr. 70 dz. 21, 12/3)   12.06.2017  
PP-I.6743.168.2017 14.04.2017 ENERGA-OPERATOR SA linia kablowa nn (dz. 91/3,91/1 obr. 152; dz. 10,32/20,53/6 obr. 153) ul. Brzozowa   08.05.2017  
PP-I.6743.187.2017 04.05.2017 ENERGA - OPERATOR S.A. linia kablowa nn (dz. 15,34; obr. 102) ul. Wiślana   26.05.2017  
PP-I.6743.224.2017 24.05.2017 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 27/13, 27/15 obr. 138) ul. Droga Mazowiecka   06.06.2017  
PP-I.6743.225.2017 24.05.2017 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 4/1 obr. 113; dz. 16, 18, 5/84 obr. 114) ul. Nad Torem   12.06.2017  
PP-I.6743.248.2017 12.06.2017 Daniel i Magdalena Michalscy Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dz. 20 obr. 138) ul. Kujota   11.07.2017 w dniu 30.06.2017 r. wydano postanowienie o uzupełnieniu wniosku
PP-I.6743.259.2017 26.06.2017 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 51, 56, 57, 63/2, 68 obr. 65) ul. Traugutta   13.07.2017  
PP-I.6743.298.2017 14.07.2017 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 21, 23 obr. 158) ul. Krokusowa   26.07.2017  
PP-I.6743.319.2017 28.07.2017 Energa - Operaor S.A. Budowa linii kablowej nN (dz. 8/53, 8/42, 8/41, 8/50, 8/51 obr. 156) ul. Orzechowa   16.08.2017  
PP-I.6743.333.2017 17.08.2017 Witold Musiński budowa sieci wod-kan dz. 4/1,4/43,4/29,4/30,4/37,4/38,4/39 obr. 152 ul. Morelowy Zakątek   06.09.2017  
PP-I.6743.353.2017 28.08.2017 ZDM Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Tarpno (dz. 100/6, 101, 102, 105/2, 106, 107, 109, 108, 1/37, 37/15, 97/13, 37/12 obr. 5; dz. 31/1, 37/7, 7/5 obr. 6; dz. 1, 12, 13, 14, 15, 29, 34, 35, 48/3, 93, 94, 95, 96, 5, 7, 9, 18, 21, 22, 32/2, 51/6, 51/1, 28 obr. 7; dz. 10, 11, 12, 13, 22, 59, 74, 77, 78, 9, 56/6, 56/7 obr. 8; dz. 7, 6/1, 6/2 obr. 9; dz. 13/2, 13/4 obr. 11; dz. 16 obr. 12; dz. 1/127, 3, 1/108, 1/116, 1/98, 1/111, 1/95, 1/96, 1/112 obr. 13; dz. 1/105, 25/2, 26/2, 27/2, 28/11, 28/3, 30/3, 30/4, 31/10, 31/5, 31/6, 31/8, 33/2, 34/4, 6/33, 12/11, 13/19, 13/21, 13/4, 13/6, 13/7, 47, 6/26, 6/32, 1/104, 6/12 obr. 14; dz. 11/2, 11/8, 13/4, 14/10, 14/13, 15/2, 63/2, 22, 28, 34/15, 34/7, 39, 34/5, 13/3, 14/14, 14/9, 15/1, 40, 44/2, 34/3, 34/4, 34/6 obr. 15; dz. 22/7, 23/5, 48/16, 50/5, 51/12, 53/10, 53/2, 60/16, 69, 12/1, 23/10, 47/10, 53/11, 60/17, 60/18, 64/2, 67/1, 67/2, 68, 70, 71/2, 73, 47/9, 58/8, 61/3, 57/4, 45, 46/2 obr. 16; dz. 8/19, 8/61 obr. 19; dz. 5, 8, 9/1, 2/1 obr. 20; dz. 11, 4/8, 5/2, 5/27, 5/30, 5/9, 5/1, 5/26 obr. 21; dz. 10/10, 11/8, 12/2, 12/9, 13/9, 14/7, 16/7, 19/10, 21/6, 22/4, 23/1, 24/6, 25/3, 27/1, 28/3, 29/3, 30/4, 40/1, 41/12, 41/2, 41/6, 42/8, 45/8, 4/9, 5/5, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 6/10, 7/7, 8/7, 9/7, 34/1, 35/4, 36/3, 37/1, 15/7, 32 obr. 22; dz. 90, 92/2, 98/2, 86, 89, 93/1, 99, 87 obr. 23; dz. 106, 31/9 obr. 24; dz. 139, 140, 143, 144, 156, 147/2, 148/1, 148/2, 149/2, 151, 155/2, 17, 162, 137, 163 obr. 26; dz. 16/4, 25, 33, 4, 43, 47, 6 obr. 27; dz. 23, 36, 35, 39, 41/1 obr. 28; dz. 43, 12/3 obr. 31; dz. 5, 6 obr. 32; dz. 54/1, 91, 95, 96, 90, 94/2, 62/1, 54/2 obr. 39; dz. 27/5, 5/1, 56/1, 58/1, 59/1, 77, 79, 55/2, 65/1, 73/1, 74, 75/2, 78, 47, 57/1, 22 obr. 40; dz. 56 obr. 41; dz. 119 obr. 42)   18.09.2017  
PP-I.6743.365.2017 04.09.2017

A.R. Malikowscy, A.E. Grochowscy

A. M. Tobolscy

sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami ( dz. 51,97/1,97/2,97/3,97/6 obr. 151) ul. Kasztanowa

,

  25.09.2017  
PP-I.6743.369.2017 07.09.2017 ZDM Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na ulicy Kasprowicza, Al. Solidarności (dz. 2/1, 4/1 obr. 111; dz. 5/104, 5/108, 5/109, 5/89 obr. 114; dz. 1/1 obr. 124)   26.09.2017  
PP-I.6743.370.2017 07.09.2017 ZDM Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Kawalerii Polskiej (dz. 45 obr. 93; dz. 37 obr. 94; dz. 11, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 39, 20/3, 20/58 obr. 95; dz. 15, 20, 10/8, 10/12, 10/15, 10/23, 10/26, 10/27, 12/1, 17, 22, 23 obr. 96; dz. 1, 6/109, 6/119, 6/126, 6/134, 6/135, 6/136, 6/138, 6/14, 7 obr. 97; dz. 12/1, 19/2, 20, 27, 29, 44/4, 55, 47/2, 57, 23/1, 24, 56/14, 46 obr. 98; dz. 60 obr. 99; dz. 13/1, 14 obr. 115) ul. Narutowicza, Hoffmana, Chopina, Czarnieckiego, Smoleńskiego, Pruszyńskiego, Kasprzyckiego, Bora Komorowskiego, Stobeusza, Matejki, Piotra Skargi, Zaciszna Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na ulBudowaaa   12.10.2017  
PP-I.6743.386.2017 18.09.2017 ZDM Budowa oświetlenia drogowego (dz. 1/1, 7/3, 6 obr. 87; dz. 11/240, 11/241, 11/242, 11/244, 11/245 obr. 86) ul. Budowlanych   09.10.2017  
PP-I.6743.395.2017 25.09.2017 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV (dz. 45/1, 45/2 obr. 106) ul. Śniadeckich 6a   12.10.2017  
PP-I.6743.413.2017 12.10.2017 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 62 obr. 144) ul. Zielona   31.10.2017  
PP-I.6743.437.2017 15.11.2017 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 6/1, 28 obr. 154) ul. Dębowa   05.12.2017  
PP-I.6743.441.2017 16.11.2017 Gmina Miasto Grudziądz Budowa rurociągów kablowych pod potrzeby monitoringu miejskiego na terenie Osady GRUD (dz. 60/9, 61/4, 61/6 obr. 106) ul. Śniadeckich   27.11.2017  
PP-I.6743.442.2017 16.11.2017 Gmina Miasto Grudziądz Gmina Miasto Grudziądz Budowa rurociągów kablowych pod potrzeby monitoringu miejskiego (dz. 10/14 obr. 96; dz. 3/1, 3/6 obr. 97) ul. Bora Komorowskiego 7-9-11; 8, 12   27.11.2017  
PP-I.6743.466.2017 11.12.2017 ZDM Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Kopernika (dz. 48/12, 48/3 obr. 52; dz. 38/6, 53, 61, 62/1, 62/2, 38/8, 51, 25/1, 25/2, 54/2, 57/2, 70/25 obr. 54; dz. 30, 31 obr. 94; dz. 19/2, 29 obr. 98; dz. 34, 58, 62, 65, 63, 60 obr. 99; dz. 34/4, 7/1, 50, 51/103, 51/115, 51/117 obr. 100; dz. 39/1, 41/1, 43, 44/1, 58, 68/38, 68/1, 68/35, 68/37, 68/39 obr. 101; dz. 26, 29/1, 33/2, 33/3, 34, 35, 36 obr. 102; dz. 45, 44/2, 47, 56/2, 8/7, 54, 55 obr. 103; dz. 33, 35/1, 36/1, 37/1, 43/1, 43/8, 46/11, 58, 59, 60 obr. 104; dz. 1/2, 31 obr. 113) ul. Chełmińska, Bydgoska, Ciołkowskiego, Czerwonodworna, Kalinkowa, Kosmonautów, Kępowa, Wiślana, Brzeźna, Laskowicka, Kopernika, Piaskowa   09.01.2018  
PP-I.6743.471.2017 18.12.2017 ZDM

Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego OM Mniszek (dz. 5/3 obr. 136; dz. 31, 32 obr. 138; dz. 5/6, 5/7, 9, 10/3, 78/3, 80/3, 80/7, 83/27, 83/28, 88/3, 88/4, 88/5, 89/2, 92/4, 94/2, 103, 107/1, 107/2, 119/1, 119/2, 122/11, 123, 128/1, 128/2, 129, 130, 134/5, 134/6, 138/3, 140/1, 142, 151/6, 151/11, 151/12, 151/15, 151/17, 152/9, 152/10, 152/11, 152/13, 152/14, 152/17, 155/5, 155/7, 157/6, 157/9, 157/27, 157/31, 157/36, 157/39 obr. 141; dz. 47/5, 47/40, 48, 49/2, 50/21, 50/5, 52, 69, 70/1 obr. 144; dz. 10/29, 21/1 obr. 145; dz. 15/1, 16/1, 20/14, 20/62, 20/84, 20/85, 30/1 obr. 148; dz. 25, 30, 35/5, 38/2, 60, 72/2, 92/2, 98, 120, 130/3, 131, 150, 174/2, 192, 193, 194/4, 211/2, 212, 231, 238, 257, 266, 267/3, 268/2, 276, 285, 292, 298/4, 302, 303/1, 306 obr. 149) ul. Al. Chełmońskiego, Al. Sportowców, Gierymskiego, Beskidzka, Dobrzyńska, Droga Kaszubska, Droga Kujawska, Droga Mazowiecka, Droga Mazurska, Droga Olchowa, Droga Pomorska, Ceynowy, Wyczółkowskiego, Lubuska, Pałucka, Podhalańska, Podlaska, Puszkina, Sudecka, Śląska, Tatrzańska, Wrzosowa, Ziemi Chełmińskiej, Żuławska.

    W dniu 03.01.2018 r. wydano postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia. W dniu 13.03.2018 r. inwestor wycofał wniosek.
PP-I.6743.6.2018 11.01.2018 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 20 obr. 152; dz. 10, 23, 24, 3 obr. 153; dz. 6/1 obr. 154) ul. Jabłoniowa, Dębowa   01.02.2018  
PP-I.6743.7.2018 11.01.2018 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 5 obr. 152; dz. 17, 10, 16, 3, obr. 153; dz. 6/1 obr. 154) ul. Morelowa, Dębowa   29.01.2018  
PP-I.6743.19.2018 01.02.2018 Energa-Operator S.A. Budowa kabla nn wraz z złączami (dz. 87/1; 87/2, 87/5 obr. 151) ul. Paderewskiego   05.02.2018  
PP-I.6743.14.2018 26.01.2018 ZDM Przebudowa drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej (dz. 7/26, 15 obr. 106; dz. 71/50, 12, 71/36, 126/6, 18/1, 11/4 obr. 107; dz. 262 obr. 108; dz. 164 obr. 109) ul. Jackowskiego   14.02.2018  
PP-I.6743.26.2018 09.02.2018 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (dz. 17/6, 376/50, 376/51, 376/52, 376/54, 376/55, 376/56, 376/58, 376/30, 376/19, 11 obr. 132; dz. 2/107, 2/67, 2/65 obr. 133; dz. 9/102, 9/20, 10/17, 11/2 obr. 134) ul. Kruczkowskigo - Konstytucji 3 Maja   14.02.2018  
PP-I.6743.47.2018 26.02.2018 SM Budowa sieci i przyłącza wody socjalnej oraz instalacji i przyłącza p.poż. do budynków (dz. 21/596, 21/782 obr. 118) ul. Ikara 18,20   28.05.2018 W dniu 13.03.2018 r. wydano postanowienie o uzupełnieniu wniosku.
PP-I.6743.48.2018 26.02.2018 SM Budowa sieci i przyłącza wody socjalnej oraz instalacji i przyłącza p.poż. do budynków (dz. 21/566, 21/580, 21/583, 21/585, 21/586, 21/587, 21/589, 21/631, 21/579, 21/99 obr. 118) ul. Dywizjonu 303, Kustronia   28.05.2018 W dniu 13.03.2018 r. wydano postanowienie o uzupełnieniu wniosku. W dniu 13.03.2018 r. wydano postanowienie o uzupełnieniu wniosku.
PP-I.6743.53.2018 02.03.2018 Mariola Wiśniewska Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej (dz. 3/28, 3/27 obr. 152) ul. Morelowy Zakątek   13.03.2018  
PP-I.6743.75.2018 20.03.2018 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (dz. 16/4, 34/1, 35 obr. 161) ul. Kaliowa   09.04.2018  
PP-I.6743.80.2018 22.03.2018 Energa - Operator S.A. Budowa kabla nN (dz. 98/1, 24/12 obr. 85) ul. Lotnicza   28.03.2018  
PP-I.6743.116.2018 12.04.2018 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowych nn (dz. 122/1, 123, 117, 134/6, 116/4, 130, 129, 125/6, 125/5 obr. 141) ul. Pomorska, Ziemii Chełmińskiej, Puszkina   17.04.2018  
PP-I.6743.118.2018 16.04.2018 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (dz. 68 obr. 16) obr. Tylna   26.04.2018  
PP-I.6743.124.2018 18.04.2018 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn (dz. 262/1, 262/3, 262/38, 262/39 obr. 163) ul. Waryńskiego   30.04.2018  
PP-I.6743.140.2018 07.05.2018 MWiO budowa sieci wodociągowej dz. 11 obr. 159 ul. Maciejkowa   14.05.2018  
PP-I.6743.164.2018 22.05.2018 Mirosław i Edyta Teszka Budowa sieci wodociągowej (dz. 7/21, 7/23; obr. 163) ul. Słonecznikowa      
PP-I.6743.187.2018 07.06.2018 ZDM budowa oświetlenia dz. 285/55,136 obr. 126      
PP-I.6740.204.2018 26.06.2018 ENERGA-OPERATOR SA montaż stacji transformatorowej ul. Chełmińska (dz. 51/7 obr. 100)   09.07.2018  
PP-I.6743.200.2018 21.06.2018 HEUTINK POLAND ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ , KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ DZ. 9/103,9/104,9/105,9/106,9/107,9/108,9/109,9/110,9/111,9/112,9/113,9/114,9/115 OBR. 134) 08.08.2018    
PP-I.6743.221.2018 09.07.2018 MWIO SP. Z O.O. sieć kanalizacyjna dz. 4 obr. 160 ul. Jaśminowa   17.07.2018  
PP-I.6743.222.2018      
PP-I.6743.223.2018      
09.07.2018 MWIO SP. Z O.O. sieć wodociągowa i kanalizacyjna dz. 57/2,15, 57/17 obr.160 ul. Bluszczowa   27.07.2018  
  09.07.2018 MWIO SP. Z O.O sieć wodociągowa i kanalizacyjna dz. 15,61/17,27/1 obr.160  ul. Bluszczowa   16.07.2018  
PP-I.6743.248.2018 23.07.2018 ZDM oświetlenie ul. Zimowa dz. 45/7,45/43,45/18,45/30,45/54 o. 144   01.08.2018  
PP-I.6743.262.2018 01.08.2018 Danuta Tkacz sieć wod-kan dz. 9/33 obr. 132 ul. Sosnkowskiego   13.08.2018  
PP-I.6743.280.2018 21.08.2018 MWIO sieć kanalizacji sanitarnej ul. Miłoleśna (dz. 5 obr. 119; 10,112 obr. 124)   06.09.2018  
PP-I.6743.281.2018 22.08.2018 ENERGA-OPERATR sieć linii kablowej nn   29.08.2018  
PP-I.6743.286.2018 27.08.2018 MWIO SP. Z O.O. sieć wodociągowa i kanalizacyjna dz. 2038;28/2;63 obr. 162 ul. Lipowa, Goździkowa i Graniczna   05.09.2018  
PP-I.6743.287.2018 27.08.2018 MWIO SP. Z O.O. sieć wodociągwoa dz. 203/8; 83/2;80/3; 82/11 obr. 162 ul. Lipowa, Goździkowa i Graniczna   03.09.2018  
PP-I.6743.283.2018 23.08.2018 ENERGA-OPERATOR SA linia kablowa nn 262/1;262/4;262/36;262/37;262/38 ul. Zająca i Sujkowskiej   03.09.2018  
PP-I.6743.291.2018 03.09.2018 MWIO SP. Z O.O. sieć wodociągowa dz. 173;59/15;17/15;17/9;17/8;20/1 obr. 121 ul. Rydygier/Warszawska   12.09.2018  
PP-I.6743.350.2018 19.10.2018 Orange Polska S.A. rozbudowa kanalizacji kablowej o długości 1052 m obręb 73 dz. 40/1,40/2,31/3,31/4 obr 74 dz. 20/1, 20/2, 25, 26, 27 ul. Waryńskiego i Droga Graniczna   13.11.2018  
PP-I.6743.368.2018 15.11.2018 MWIO SP. ZO.O. sieć kanalizacji sanitarnej dz. 20/12;20/25;62/1;20/1 obr. 121 ul. Warszawska      
             
             
             
             
             
             

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 01-07-2015 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 01-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Dorau-Reich 16-11-2018 09:49