herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wynik postępowania: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. "Modernizacja sali widowiskowej i sceny teatru z zapleczem oraz pomieszczeń socjalnych w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu" 2017-11-23 13:40
Zapytanie ofertowe: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" 2017-11-21 11:35
Zapytanie ofertowe: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. "Modernizacja sali widowiskowej i sceny teatru z zapleczem oraz pomieszczeń socjalnych w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu" 2017-11-06 11:41
Zapytanie ofertowe: "Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W.Biegańskiego w Grudziądzu za 2017 rok i za 2018 rok" 2017-10-24 09:13
Wynik postępowania: Prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych w ramach projektu pn. "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu" 2017-09-11 11:45
Zapytanie ofertowe: Prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych w ramach projektu pn. "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu" 2017-08-28 13:36
Zapytanie ofertowe: Wykonanie badań konserwatorskich w budynku Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu przy ul. Legionów 28 w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz - etap I" 2017-08-22 08:20
Wynik postępowania: Świadczenie usług polegających na weryfikacji i zatwierdzeniu przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych (i ich ewentualnych korekt) z realizacji projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-08-11 11:31
Wynik postępowania: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Modernizacja sali widowiskowej i sceny teatru z zapleczem oraz pomieszczeń socjalnych w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu" (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) 2017-08-07 12:18
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług polegających na weryfikacji i zatwierdzeniu przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych (i ich ewentualnych korekt) z realizacji projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-07-31 14:25
Zapytanie ofertowe: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Modernizacja sali widowiskowej i sceny teatru z zapleczem oraz pomieszczeń socjalnych w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu" (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) 2017-07-26 13:47
Wynik postępowania: Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-05-26 12:35
Zapytanie ofertowe: Wykonanie usług z zakresu oznaczenia miejsc realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz - etap I" 2017-05-18 14:32
Wynik postępowania: Utworzenie strony internetowej w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-04-27 13:44
Zapytanie ofertowe: Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-04-27 12:35
Utworzenie strony internetowej w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-04-05 11:02
Wynik postępowania: Wykonanie szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji wraz z pogłębioną diagnozą kwestii społecznych, gospodarczych przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-03-27 09:28
Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego: Wykonanie szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji wraz z pogłębioną diagnozą kwestii społecznych, gospodarczych przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-03-09 08:04
Zapytanie ofertowe: Wykonanie szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji wraz z pogłębioną diagnozą kwestii społecznych, gospodarczych przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-03-01 13:06
Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego: Utworzenie strony internetowej w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-02-23 08:34
Utworzenie strony internetowej w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" - UNIEWAŻNIENIE 2017-03-21 11:27
Wynik postępowania: Prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-02-03 08:28
Wynik postępowania: Wykonanie podziałów geodezyjnych działek, których wydzielenie jest niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych" 2017-01-24 10:57
Prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-01-19 12:59
Wykonanie podziałów geodezyjnych działek, których wydzielenie jest niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych" 2017-01-12 12:52
Wynik postępowania: Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w dziedzinie gospodarki przestrzennej w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-01-02 12:57
Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w dziedzinie gospodarki przestrzennej w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2016-12-19 11:58
Wynik postępowania: Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2016-11-24 07:19
Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2016-11-14 11:08
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku sali gimnastycznej z basenem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Grudziądzu przy ul. Parkowej 25 2016-10-03 16:05
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku internatu ze stołówką Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Grudziądzu przy ul. Parkowej 25 2016-10-03 16:05
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Grudziądzu przy ul. Parkowej 25 2016-10-03 16:04
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku sali gimnastycznej nr 2 Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Grudziądzu przy ul. Skłodowskiej-Curie 22/24 2016-10-03 16:04
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku sali gimnastycznej nr 1 Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Grudziądzu przy ul. Skłodowskiej-Curie 22/24 2016-10-03 16:03
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku głównego z dobudówką, warsztatami i budynkiem dawnej szkoły podstawowej Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Grudziądzu przy ul. Skłodowskiej-Curie 22/24 2016-10-03 16:03
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 27 2016-10-04 10:53
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 27 2016-10-03 16:02
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu przy ul. Hoffmana 1-7 2016-10-03 16:02
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu przy ul. Hallera 31 2016-10-03 16:02
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Grudziądzu przy ul. Marcinkowskiego 10 2016-10-03 16:01
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu przy ul. Czarneckiego 5/7 2016-10-03 16:00
Wynik postępowania: Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu zieleni w Parku Miejskim w Grudziądzu w ramach zadania "Odnowienie terenu zieleni - Park Miejski w Grudziądzu etap II" (GK/4/2016) 2016-07-21 14:14
Wynik postępowania: Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu zieleni od Góry Zamkowej do Cytadeli w Grudziądzu w ramach zadania "Rewaloryzacja terenu zieleni od Góry Zamkowej do Cytadeli w Grudziądzu" (GK/5/2016) 2016-07-21 14:11
Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu zieleni w Parku Miejskim w Grudziądzu w ramach zadania "Odnowienie terenu zieleni - Park Miejski w Grudziądzu etap II" (GK/4/2016) 2016-07-05 15:08
Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu zieleni od Góry Zamkowej do Cytadeli w Grudziądzu w ramach zadania "Rewaloryzacja terenu zieleni od Góry Zamkowej do Cytadeli w Grudziądzu" (GK/5/2016) 2016-07-05 15:05
Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu spichlerzy przy ul. Spichrzowej 33, 35 w Grudziądzu w zakresie przystosowania do funkcji biurowych, z wydzieleniem jednej sali konferencyjnej oraz możliwością przemieszczania się windą pomiędzy kondygnacjami, w ramach zadania "Rewitalizacja ul. Spichrzowej" GN/5/2016 2016-05-17 15:20
Zmiana zapytania ofertowego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu spichlerzy przy ul. Spichrzowej 33, 35 w Grudziądzu w zakresie przystosowania do funkcji biurowych, z wydzieleniem jednej sali konferencyjnej oraz możliwością przemieszczania się windą pomiędzy kondygnacjami, w ramach zadania "Rewitalizacja ul. Spichrzowej" GN/5/2016 2016-05-11 11:15
Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu spichlerzy przy ul. Spichrzowej 33, 35 w Grudziądzu w zakresie przystosowania do funkcji biurowych, z wydzieleniem jednej sali konferencyjnej oraz możliwością przemieszczania się windą pomiędzy kondygnacjami, w ramach zadania "Rewitalizacja ul. Spichrzowej" GN/5/2016 2016-05-10 14:29
Wynik postępowania: Opracowanie audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej 2016-02-22 10:11
Zmiana załącznika do zapytania ofertowego: Opracowanie audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej 2016-02-10 12:31
Zapytanie ofertowe: Opracowanie audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej 2016-02-05 13:19
Wynik postępowania: dostawa urządzeń dla Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu 2015-05-07 13:15
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: wyposażenie i montaż sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w Zespole Szkół Mechanicznych i Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu 2015-05-11 13:36
Wynik postępowania: audyt zewnętrzny projektu "Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego Muzeum w Grudziądzu" 2015-04-29 09:17
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: dostawa urządzeń dla Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu 2015-04-27 11:39
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: audyt zewnętrzny projektu "Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego Muzeum w Grudziądzu" 2015-04-09 13:36
Wynik postępowania: audyt zewnętrzny projektu "Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015" 2015-01-30 09:32
Wynik postępowania: audyt zewnętrzny projektu "Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu" 2015-01-21 12:11
Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego: audyt zewnętrzny projektu "Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015" 2015-01-21 12:06
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: audyt zewnętrzny projektu "Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015" 2015-01-19 14:19
Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego: audyt zewnętrzny projektu "Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu" 2015-01-15 15:10
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: audyt zewnętrzny projektu "Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu" 2015-01-12 14:42
Wynik postępowania: prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu pn. "Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego Muzeum w Grudziądzu" 2015-01-08 09:50
Wynik postępowania: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego Muzeum w Grudziądzu" 2014-12-03 14:55
Wynik postępowania: Sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją zadania pn. "Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego Muzeum w Grudziądzu" 2014-12-03 14:53
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. "Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego Muzeum w Grudziądzu" 2014-12-04 12:40
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego Muzeum w Grudziądzu". 2014-10-03 14:00
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad zadaniem "Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego Muzeum w Grudziądzu" 2014-10-02 13:51
Wynik postępowania: wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektu pn. "Modernizacja bazy kształcenia celem polepszenia jakości praktycznej nauki zawodów rolniczych w ZSR w Grudziądzu" 2014-09-09 08:45
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektu pn. "Modernizacja bazy kształcenia celem polepszenia jakości praktycznej nauki zawodów rolniczych w ZSR w Grudziądzu" 2014-08-27 12:27
Wynik postępowania: audyt zewnętrzny projektu "Budowa dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Rydygiera w Grudziądzu" 2014-05-15 14:54
Informacja z otwarcia ofert: audyt zewnętrzny projektu "Budowa dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Rydygiera w Grudziądzu" 2014-05-15 14:36
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: audyt zewnętrzny projektu "Budowa dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Rydygiera w Grudziądzu" 2014-05-06 11:00
Wynik postępowania na działania informacyjno - promocyjne w ramach projektu "Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015" 2014-04-11 14:59
Wynik postępowania: Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad zadaniem "Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015" 2014-04-09 13:03
Wynik postępowania: Pełnienie nadzoru archeologicznego nad zadaniem "Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015" 2014-04-10 08:51
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: Pełnienie nadzoru archeologicznego nad zadaniem "Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015" 2014-03-27 13:09
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad zadaniem "Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015" 2014-03-31 15:03
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015" 2014-03-31 15:03
Wynik postępowania: prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu pn. "Rozbudowa systemu monitoringu w Grudziądzu - etap: Monitoring Starego Miasta" 2014-03-19 13:17
Wyjaśnienia i zmiany treści zapytania ofertowego: prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu pn. "Rozbudowa systemu monitoringu w Grudziądzu - etap: Monitoring Starego Miasta" 2014-03-12 10:52
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu pn. "Rozbudowa systemu monitoringu w Grudziądzu - etap: Monitoring Starego Miasta" 2014-03-05 14:07
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach instalacyjnych nad zadaniem "Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015" 2014-01-20 10:54
Wynik postępowania dot. wykonania tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektu pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu" 2013-10-31 13:47
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu "Wiślana Trasa Rowerowa w Grudziądzu" 2013-10-29 10:27
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia dot. wykonania tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektu pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu" 2013-10-23 11:28
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: remont z przebudową byłego budynku biurowego "Stomil" w Grudziądzu 2013-10-14 15:23
Wynik postępowania: działania informacyjno-promocyjne ("Renowacja Parku Miejskiego w Grudziądzu dla terenu pomiędzy ulicami Hallera, Cegielnianą i Aleją Wigury") 2013-07-30 11:54
Wynik postępowania: działania informacyjno-promocyjne ("Budowa dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Rydygiera w Grudziądzu") 2013-07-29 15:11
Wyjaśnienia i zmiany treści zapytania ofertowego - działania informacyjno-promocyjne ("Renowacja Parku Miejskiego w Grudziądzu dla terenu pomiędzy ulicami Hallera, Cegielnianą i Aleją Wigury") 2013-07-24 13:00
Wyjaśnienia i zmiany treści zapytania ofertowego - działania informacyjno-promocyjne ("Budowa dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Rydygiera w Grudziądzu") 2013-07-24 11:43
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: działania informacyjno-promocyjne ("Budowa dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Rydygiera w Grudziądzu") 2013-07-16 08:45
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: działania informacyjno-promocyjne ("Renowacja Parku Miejskiego w Grudziądzu dla terenu pomiędzy ulicami Hallera, Cegielnianą i Aleją Wigury") 2013-07-16 08:48