herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Nabór 2017

Prezydent Miasta Grudziądza ogłasza nabór kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje, a także ich spółek córek.

Preferowane wykształcenie: ekonomiczne, techniczne w profilu działalności spółek.

Kandydaci winni spełniać warunki wynikające z przepisów art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej - t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.573, z późn. zm. - w związku z przepisami art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259).

Osoba – kandydat na członka rady nadzorczej, winna przedłożyć:

  • opis przebiegu pracy zawodowej, z której wynika co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także winna spełniać przynajmniej jeden z wymogów określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a - j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259),
  • odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów,
  • odpis lub kopię dokumentu wymienionego w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a - j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259),
  • list intencyjny adresowany do Prezydenta Miasta,

i  winna je złożyć listownie lub w osobiście w sekretariacie Prezydenta Miasta w terminie do 30.03.2017 r.

Dokumenty złożone po tym terminie również będą przyjęte.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Bajko 21-02-2017 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2017 08:37