herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Skarbnik Miasta

Małgorzata Anna Sołtys

 

funkcja: Skarbnik Miasta
adres: ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
nr pokoju: 216
tel.: +48 564510231
faks: +48 564510308
nadzorowane komórki urzędu: Wydział Finansowy
dyżury: Skarbnik przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 9:00 do 16:00

 

 

Do zakresu zadań Skarbnika Miasta należy w szczególności:
1) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej;
2) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) wykonywanie dyspozycji środkami budżetowymi;
4) udzielanie kontrasygnaty czynnościom prawnym powodującym dla miasta powstanie zobowiązań pieniężnych;
5) uczestniczenie w negocjacjach dotyczących umów o szczególnym znaczeniu dla miasta;
6) analiza zasadności i celowości wydatków budżetowych;
7) ekonomiczna analiza planów finansowych jednostek organizacyjnych;
8) nadzór nad prawidłowością rozliczania jednostek organizacyjnych otrzymujących środki z budżetu miasta;
9) sprawowanie nadzoru nad wymiarem i poborem podatków i opłat;
10) nadzór nad ściąganiem należności;
11) nadzór nad przygotowaniem sprawozdań okresowych i rocznych z wykonania budżetu;
12) opracowanie projektu przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności planu kont, obiegu dokumentów, kontroli dokumentów, kontroli dokumentów księgowych i instrukcji w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 28-12-2007 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 23-02-2017 09:48